Mainmenu

Algemeen directeur Chris Stolwijk benoemd tot hoogleraar Nederlandse Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht

Het RKD ─ Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en de Universiteit Utrecht (UU) zijn verheugd mee te kunnen delen dat Algemeen directeur Chris Stolwijk per 1 juni 2017 is benoemd tot gewoon hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis in internationale context, 1800-1940 (in deeltijd). In deze hoedanigheid gaat Chris een bijdrage leveren aan onderwijs, onderzoek en begeleiding van studenten en promovendi van de UU. Genoemde leerstoel vervult tevens een brugfunctie tussen de UU en het RKD.

Kennis van de Nederlandse kunst van de ‘lange 19e eeuw’ en van het modernisme van de vroege 20e eeuw is onmisbaar voor inzicht in de ontwikkeling van de beeldende en toegepaste kunst van de laatste twee eeuwen, maar ook voor begrip van de betekenis van de beeldende kunst in de vorming en perceptie van nationale staten enerzijds en van de grens- en cultuur-overschrijdende effecten in beeldtaal en opvattingen van kunst anderzijds. De leerstoel bestrijkt deze cruciale periode van de Nederlandse kunst in internationale context.

Chris Stolwijk studeerde Politicologie en Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de UU. Hier promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de positie van kunst en kunstenaars in Nederland, ca. 1850-1900. Na werkzaam te zijn geweest bij de UU en het Van Gogh Museum, volgde op 1 november 2012 zijn  aanstelling als Algemeen directeur van het RKD. Hij leidde verschillende, omvangrijke onderzoeksprojecten en werkte mee aan tal van internationale tentoonstellingen, waaronder in recente jaren Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009-2010), Paul Gauguin: de doorbraak naar moderniteit (2009-2010), Van Gogh & Nature (2015) en Nederlandse kunstenaars in Parijs (2017-2018). Stolwijk is onder meer voorzitter van het Algemeen bestuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en Chair van de Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA).

Informatie