Mainmenu

Nieuwe impulsen voor 'oude' kunst

Met de organisatie van een jaarlijks internationaal congres, focus-meetings en een online-nieuwsdienst maken CODART en het RKD het internationaal verspreide erfgoed van de Nederlanden zichtbaarder en toegankelijker. Het RKD is sinds 2013 hoofdbegunstiger van CODART, de internationale netwerkorganisatie voor museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. 
Samen geven zij op deze wijze een nieuwe impuls aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Beide organisaties worden daarin bijgestaan door zeer betrokken en genereuze vriendenstichtingen: de Vrienden van het RKD en de Friends of CODART.

 

 

 

Informatie