Mainmenu

Nieuw deel in 'The New Hollstein Dutch & Flemish'-reeks over Jacob Cornelisz

In de reeks The New Hollstein Dutch & Flemish is een nieuw deel verschenen over het prentwerk van Jacob Cornelisz (ca. 1460/65-1533), samengesteld door Yvonne Bleyerveld, Senior Conservator Teken- en Prentkunst bij het RKD.


Jacob Cornelisz

In de vroege zestiende eeuw stond Jacob Cornelisz (c. 1460/65-1533) aan het hoofd van een productieve werkplaats in de Amsterdamse Kalverstraat. Samen met zijn medewerkers leverde hij altaarstukken, devotionele voorstellingen, portretten en ontwerpen voor glasruitjes en liturgische gewaden. Daarnaast was Jacob Cornelisz een belangrijke leverancier van houtsneden, die hij hoogstwaarschijnlijk zelf (soms met hulp van assistenten) in houtblokken sneed. Hij bracht ze op de markt in nauwe samenwerking met de Amsterdamse uitgever Doen Pietersz. Voor zover we weten was Jacob Cornelisz de allereerste Amsterdamse prentmaker. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de prentkunst in de Noordelijke Nederlanden, in dezelfde periode als de aanzienlijk jongere Lucas van Leyden (1489/94-1533) die in Leiden als prentmaker werkzaam was.


Reuzenhoutsneden

Jacob specialiseerde zich in het maken van monumentale of reuzenhoutsneden, die bestaan uit verschillende bladen afgedrukt van verschillende houtblokken en werden samengevoegd tot een grote rechthoek of lange fries. De meeste van zijn reuzenhoutsneden hebben een religieuze of devotionele inhoud. Ze waren in de eerste plaats bedoeld om aan de wand te hangen in kloosters, kapellen, openbare gebouwen, scholen of in huizen van welgestelde particulieren. Door dit intensieve gebruik zijn veel van deze grote prenten alleen fragmentarisch overgeleverd, als ze al bewaard bleven. Ons beeld van het prentenoeuvre van Jacob Cornelisz is daarom minder duidelijk dan van het oeuvre van Albrecht Dürer of Lucas van Leyden, die doorgaans kleinere gravures en houtsneden maakten. In zijn eigen tijd moet Jacob Cornelisz echter veel succes hebben gehad met zijn grote en mooi uitgevoerde prentensembles want ze raakten al snel internationaal verspreid. Naast monumentale prentenreeksen maakte de kunstenaar ook kleine houtsneden, die werden verkocht als losse prenten of gebruikt als boekillustraties.


The New Hollstein Dutch & Flemish

De eerste catalogus van Jacob Cornelisz' prentwerk werd samengesteld door Kurt Steinbart in 1937, die in 1951 vrijwel ongewijzigd werd overgenomen in een van de eerste delen van Hollstein's Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts. Na bijna zeventig jaar was het tijd voor een update. Dit deel in The New Hollstein-reeks biedt een nieuw, uitgebreid en rijk geïllustreerd overzicht van Jacobs houtsneden, voorafgegaan door een introductie over de productie, iconografie en functie van zijn prenten. Kijk voor meer informatie op www.hollstein.com.