Mainmenu

Internationale workshop: De Eeuwige Studio

Kunstenaars uit de Lage Landen in het negentiende-eeuwse Italië

Het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut Rome)Academia Belgica en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis organiseren op 1 en 2 oktober in Rome de internationale workshop De Eeuwige Studio. Kunstenaars uit de Lage Landen in het negentiende-eeuwse Italië.


De Eeuwige Studio

Eeuwenlang werden kunstenaars uit de Lage Landen sterk aangetrokken door de kunst en cultuur van Italië en vooral Rome, de Eeuwige stad. De negentiende eeuw zag zowel het hoogtepunt van deze traditie als de geleidelijke achteruitgang ervan. De Prix de Rome, mecenassen, lokale fondsen of hun eigen middelen maakten het voor veel jonge Nederlandse en Belgische kunstenaars mogelijk een reis naar Italië te maken voor studie en inspiratie.

Eenmaal aangekomen waren ze verplicht hun eigen weg te vinden, waar het ontbrak aan nationale Nederlandse of Belgische instellingen vergelijkbaar met de Franse Academie in Rome. Hoe vonden deze kunstenaars uit het Noorden hun weg? Hoe zag hun professionele en sociale leven eruit? Hoe verhouden zij zich tot de kunstenaarsgemeenschappen van hun Italiaanse en buitenlandse collega's? Hoe vormden ze hun eigen identiteit als kunstenaars, Belgen en Nederlanders en hoe bepaalden zij hun positie ten opzichte van de sociale en politieke veranderingen die zij zagen?

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw werden verschillende studies over kunstenaars uit de Lage Landen in Italië gepubliceerd door Belgische en Nederlandse kunsthistorici. Hun studies, nog steeds waardevol, houden zich echter over het algemeen bezig met de formele aspecten en minder met de culturele, sociale en politieke context waarin deze kunstenaars leefden. De laatste jaren vertoont (kunst) historisch onderzoek een duidelijke neiging om deze leemte op te vullen. Het doel van de huidige workshop is het in kaart brengen van huidig onderzoek, projecten en ideeën met betrekking tot kunstenaars uit de Lage landen actief in het negentiende-eeuwse Italië.


Programma


Beeld (uitsnede): Hendrik Voogd, View of Rome (1809) Hermitage, St. Petersburg.