Mainmenu

Start digitalisering beelddocumentatie negentiende eeuw

Het RKD is in samenwerking met Picturae gestart met de digitalisering van de beelddocumentatie Negentiende-eeuwse Nederlandse en Belgische Kunst. Deze collectie bevat foto's en reproducties van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van kunstenaars geboren tussen 1775 en 1875, zoals Eugène Joseph Verboeckhoven, Barend Cornelis Koekkoek, Isaac Israels en Jan Toorop.


Beschikbaarheid

Voordat daadwerkelijk kan worden gedigitaliseerd worden de dozen in fases doorlopen en voorbereid door medewerkers van het RKD. Dit betekent dat bepaalde delen van de beelddocumentatie tijdelijk niet beschikbaar zijn. Bent u van plan om de beelddocumentatie Negentiende-eeuwse Nederlandse en Belgische Kunst te raadplegen voor uw onderzoek, neem dan eerst contact op met het RKD via info@rkd.nl of bekijk deze pagina voor updates omtrent digitalisering. De afbeeldingen zijn na digitalisering te bekijken in de RKD Viewer in de studiezaal van het RKD.


Digitalisering en RKD Viewer

Het RKD is sinds juni 2018 bezig met de digitalisering van zijn collectie beelddocumentatie. In totaal zijn er al bijna 2 miljoen scans gemaakt. Afgelopen jaar is de beelddocumentatie Oude Nederlandse Tekenkunst, Oude Nederlands Schilderkunst en het eerste deel van Buitenlandse Kunst gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt in de RKD Viewer. In deze tijdelijke applicatie kunt u de afbeeldingen op hoge resolutie bekijken en met elkaar vergelijken. In de aankomende jaren verwacht het RKD het grootste gedeelte van de afbeeldingen wereldwijd beschikbaar te maken via RKD Explore.

1. Jan Toorop, De prentenliefhebber, 1900, Kröller-Müller Museum
2. Isaac Israels, Groepsportret met van links naar rechts de kunstenaars Carel Adolph Lion Cachet, Gerrit Willem Dijsselhof en Theo Nieuwenhuis, 1894, privécollectie