Mainmenu

'Oud Holland' 132-4: Hans Memling, Maarten van Heemskerck en Wouter Crabeth

Dit nummer van Oud Holland presenteert vier 15de- en 16de-eeuwse onderwerpen, waaronder het zeer gedetailleerde schilderij van de lijdensweg van Christus door Hans Memling. Het paneel toont een veelzeggende beeldengroep die nu voor het eerst wordt verklaard in de context van het hele werk.

Het tweede artikel behandelt de virtuele bedevaart: een fascinerend alternatief voor katholieken die hun huis niet konden verlaten voor een religieuze reis naar Rome. Een recent herontdekt paneel met de afbeelding van Christus aan het kruis geeft belangrijke inzichten in deze praktijk rond 1500.

De beroemde 16de-eeuwse kunstenaar Maarten van Heemskerck moet constant op zoek geweest zijn naar kunstzinnige motieven in zijn zoektocht naar een eigen specifieke stijl. Dit diepgaande artikel toont niet alleen deze praktijk van emulatie en vernieuwing, maar presenteert ook nieuw werk van Heemskerck.

Ten slotte vraagt een recent aangekocht glaspaneel van Wouter Crabeth om een nieuwe analyse van de gehele reeks geschilderde ramen in de Sint-Janskerk in Gouda. Blijkbaar is het paneel – met een skelet, een duivel en een verpersoonlijking van de zonde – geen voor de hand liggende voorstelling.

1. Cover Oud Holland 2019-4, jaargang 132.
2. Jan van Scorel, Maria Magdalena, Rijksmuseum.


Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries, jaargang 132, nr. 4:

Marjan Pantjes
Uncovering the identities of Cain and Lamech: Christian typology in Hans Memling’s scenes from the passion of Christ (ca. 1470)

Miyako Sugiyama
Performing virtual pilgrimage to Rome: A rediscovered Christ crucified from a series of three panel paintings (ca. 1500)

Ilja M. Veldman
Adaptation, emulation and innovation: Scorel, Gossaert and other artists as a source of inspiration for the young Heemskerck

Zsuzsanna van Ruyven-Zeman
The Gouda windows revisited: An unexecuted design by Wouter Crabeth