Mainmenu

Opening RKD en extra digitale opzoekservice

Vanaf 2 juni 2020 kunt u weer gebruik maken van het archief, de (beeld)documentatie en de bibliotheek van het RKD. Dat kan vanuit huis via een gratis digitale opzoekservice, of u kunt zelf stukken raadplegen tijdens een bezoek aan het RKD.


Op maandag, dinsdag en donderdag is een beperkt aantal werkplekken in de leeszaal van het RKD beschikbaar voor kunsthistorisch onderzoek dat niet thuis gedaan kan worden. Het RKD is geopend van 11.00 tot 16.00 uur, enkel op afspraak. U krijgt een ruime werkplek met computer toegewezen, waar u archieven, boeken en andere materialen kunt raadplegen die ten minste 4 dagen van tevoren zijn aangevraagd via een aanmeldformulier. Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een mail met bevestiging van uw aanmelding en voorschriften, lees deze goed door voorafgaand aan uw bezoek om dit zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.


Bezoek aan het RKD

 • Het RKD is open op afspraak op: maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 16.00 uur
 • U kunt alleen pinnen, reguliere tarieven dagpas of jaarpas
 • Aanmelden ten minste 4 dagen van tevoren via dit formulier
 • Alle materialen dienen ten minste 4 dagen van tevoren te zijn aangevraagd, ter plekke kunnen er geen aanvragen worden behandeld
 • Houd u aan de richtlijnen
 • Kijk op de dag van uw bezoek op de website van het RKD voor eventuele updates


Aanvragen materiaal

Archieven en boeken dienen ten minste 4 dagen voor het bezoek worden aangevraagd via het aanmeldformulier. Ook materiaal uit de open opstelling (boeken/tijdschriften, beeld- en persdocumentatie) dient 4 dagen van tevoren te zijn aangevraagd. Archieven die volgens de website alleen op afspraak raadpleegbaar zijn moeten ten minste 10 dagen van tevoren aangevraagd worden.

Graag de volgende informatie vermelden op het aanmeldformulier:

 • Archieven: archiefnaam en inventarisnummers
 • Publicaties: titel, auteur en exemplaarnummer
 • Persdocumentatie: naam kunstenaar of het onderwerp
 • Analoge beelddocumentatie:
  - BUI en MHK: naam kunstenaar en standplaats in RKDartists
  - Iconclass: betreffende onderwerpscode
  - Iconografisch Bureau: geportretteerde
  - Topografie: betreffende plaatsnaam


Opzoekservice

Onze dienstverlening wordt aangevuld met een gratis digitale opzoekservice voor jaarpashouders om korte vragen te kunnen beantwoorden en zo het kunsthistorisch onderzoek op afstand te bevorderen. U kunt een gerichte aanvraag mailen naar rkdbalie@rkd.nl onder vermelding van digitale opzoekdienst. Het gaat niet om kunsthistorisch onderzoek, maar om een duidelijk afgebakende vraag die binnen een kort tijdsbestek kan worden opgezocht. Daarbij is een heldere omschrijving van belang, denk daarbij aan:

 • Publicatie: titelomschrijving en benodigde pagina's
 • Archief: inventarisnummer
 • Veilingcatalogus: veilinghuis, datum en lotnummer
 • RKD Viewer: kunstenaar, titel en maten

We kunnen materiaal inscannen, maar voorlopig nog niet professioneel fotograferen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de acceptatie van een aanvraag. Het RKD behoudt het recht om de aanvraag te weigeren zonder opgaaf van redenen. Wij streven ernaar om gehonoreerde aanvragen binnen 5 werkdagen te behandelen.