Mainmenu

Opening RKD en extra digitale opzoekservice

Let op: het RKD is gesloten in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wij hopen onze deuren vanaf 26 mei te mogen openen voor het publiek. Het is daarom tijdelijk niet mogelijk om een werkplek te reserveren. De digitale opzoekdienst is wel beschikbaar.


Bezoek aan het RKD

Op maandag, dinsdag en donderdag is een beperkt aantal werkplekken op het RKD beschikbaar. Het RKD is geopend van 11.00 tot 16.00 uur, enkel op afspraak. U krijgt een ruime werkplek met computer toegewezen, waar u archieven, boeken, de RKD Viewer en andere materialen kunt raadplegen. Archieven moeten van tevoren zijn aangevraagd via het aanmeldformulier. Voorafgaand aan uw bezoek ontvangt u een mail met bevestiging van uw aanmelding en voorschriften, lees deze goed door om uw bezoek zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.

 • Het RKD is open op afspraak op: maandag, dinsdag en donderdag van 11.00 tot 16.00 uur
 • Het dragen van een niet-medisch mondkapje is tijdens het gehele bezoek aan het RKD verplicht
 • Alleen wanneer u op uw werkplek zit mag het mondkapje af
 • U kunt alleen pinnen, reguliere tarieven dagpas of jaarpas
 • Aanmelden van tevoren via dit formulier. Let op, boeken en materiaal uit de open opstelling kunnen niet van te voren aangevraagd worden, deze vraagt u op tijdens het bezoek. Alleen archiefmateriaal geeft u op via het aanmeldformulier.
 • Houd u aan de richtlijnen
 • Kijk op de dag van uw bezoek op de website van het RKD voor eventuele updates


Materiaal raadplegen

 • Materiaal uit de open opstelling (boeken, tijdschriften, beeld- en persdocumentatie) kunt u tijdens uw bezoek zelf pakken
 • Boeken uit het depot kunt u tijdens het bezoek aanvragen tot 15.00 uur
 • Archiefmateriaal geeft u op bij de aanmelding. Archieven die volgens de website alleen op afspraak raadpleegbaar zijn moeten ten minste 10 dagen van tevoren aangevraagd worden
 • Voor het aanvragen van archieven graag archiefnaam en inventarisnummers doorgeven. Bijvoorbeeld: Archief Herbert Henkels / inventarisnummers: 14, 15, 16


Opzoekservice

Onze dienstverlening wordt aangevuld met een gratis digitale opzoekservice voor jaarpashouders om korte vragen te kunnen beantwoorden en zo het kunsthistorisch onderzoek op afstand te bevorderen. U kunt een gerichte aanvraag mailen naar rkdbalie@rkd.nl onder vermelding van digitale opzoekdienst. Het gaat niet om kunsthistorisch onderzoek, maar om een duidelijk afgebakende vraag die binnen een kort tijdsbestek kan worden opgezocht. Daarbij is een heldere omschrijving van belang, denk daarbij aan:

 • Publicatie: titelomschrijving en benodigde pagina's
 • Archief: inventarisnummer
 • Veilingcatalogus: veilinghuis, datum en lotnummer
 • RKD Viewer: kunstenaar, titel en maten

We kunnen materiaal inscannen, maar voorlopig nog niet professioneel fotograferen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de acceptatie van een aanvraag. Het RKD behoudt het recht om de aanvraag te weigeren zonder opgaaf van redenen. Wij streven ernaar om gehonoreerde aanvragen binnen 5 werkdagen te behandelen.