Mainmenu

Nieuwe RKD Study: Masters of Mobility

Op 3 november verschijnt de eerste nieuwe publicatie op de digitale omgeving van RKD Studies. Masters of Mobility is een bundel van veertien artikelen, geschreven naar aanleiding van het gelijknamige symposium dat in 2017 werd georganiseerd door het RKD, het Rijksmuseum en Universiteit Leiden. In deze RKD Study werpen gerenommeerde kunsthistorici nieuw licht op de culturele uitwisseling tussen de zeventiende-eeuwse Nederlanden en Duitse landen en de reikwijdte van Hollandse en Vlaamse kunstenaars.


Culturele uitwisseling

Het tweedaagse internationale symposium Masters of Mobility, Cultural Exchange between the Netherlands and the German lands in the long 17th century werd gehouden ter gelegenheid van het 75e jubileum van Horst Gersons publicatie Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Kunsthistoricus Horst Gerson (1907-1978), oud-directeur van het RKD, beschrijft in dit baanbrekende werk hoe de Nederlanden in de zeventiende eeuw een belangrijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling van kunst in andere Europese gebieden. Kunst uit de Nederlanden – behalve schilderkunst ook prent- en tekenkunst, architectuur en beeldhouwkunst – had een hoge kwaliteit en was populair. Op het symposium stond de culturele uitwisseling tussen de Nederlanden en de Duitse landen in de zeventiende eeuw centraal.

1. Horst Gerson, directeur van het RKD, in zijn werkkamer aan de Korte Vijverberg 7, Den Haag, 1965, collectie RKD
2. Anthonie van Croos, Gezicht op de stad Wesel aan de Rijn, met een tekenaar op de voorgrond, tussen 1621-1662, privécollectie


Veertien artikelen

Uit het symposium is de publicatie Masters of Mobility voortgevloeid: een bundel van veertien nieuwe artikelen geschreven door een selectie van de sprekers. Specialisten uit België, Duitsland, de Verenigde Staten en Nederland gaan in op de verschillende aspecten van deze wisselwerking, zoals reizen en routes van kunstenaars en kunsthandelaars, kunstenaarseducatie en netwerken. In haar bijdrage gaat RKD-conservator Rieke van Leeuwen in op de mobiliteit van kunstenaars uit de Nederlanden, waarnaar zij statistisch onderzoek doet. Van Leeuwen maakt hiervoor mede gebruik van de database RKDartists& en RKD Maps, waarmee zij patronen in de migraties van kunstenaars kan achterhalen. Het artikel Gerson's 'Ausbreitung' and its Significance for the Study of Netherlandish Art in an International Context werd geschreven door professor Thomas DaCosta Kaufmann. In zijn onderzoek reflecteert Kaufmann op Gersons Ausbreitung, waarbij hij ingaat op verschillende aspecten van de internationale context en de impact van Gersons werk.


Gerson Digital

Het symposium en de RKD Study Masters of Mobility maken deel uit van Gerson Digital: Germany. Het project Gerson Digital heeft als doel Horst Gersons publicatie uit 1942 opnieuw uit te brengen als Engelstalige, kritisch geannoteerde en volledig geïllustreerde digitale editie. Deze editie wordt aangevuld met nieuwe artikelen over artistieke uitwisseling en transnationale mobiliteit van kunstenaars uit de Lage Landen in de vroegmoderne tijd. Op RKD Studies zijn al vijf delen gepubliceerd: Poland, DenmarkGermany I, Germany II en Italy. Op de nieuwe digitale omgeving van RKD Studies zijn deze delen en de volledige bundel Masters of Mobility te lezen.

1. Wallerant Vaillant, Zelfportret, circa 1650-1660, privécollectie
2. De verspreiding van Nederlandse (blauwe) en Vlaamse (rode) kunstenaars tot 1800, RKD Maps en RKDartists&, peildatum februari 2019