Mainmenu

RKD start crowdsourcingproject voor archiefonderzoek van Abraham Bredius

Dit najaar lanceert het RKD een crowdsourcingplatform om het archiefonderzoek van kunsthistoricus Abraham Bredius, beter bekend als de Brediusaantekeningen, te indexeren en online toegankelijk te maken. Dit materiaal zal bovendien deel gaan uit maken van het omvangrijke project Golden Agents van Huygens ING.


Speuren in de archieven

Vanaf de late negentiende eeuw bracht Abraham Bredius (1855-1946), Rembrandtspecialist en tot 1909 directeur van het Mauritshuis, ontelbare uren door in de (toen nog niet openbare) Nederlandse archieven. Als een van de eersten verrichtte hij diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren. Hij deed dat op een systematische wijze en noteerde wat hem van belang leek voor de kennis omtrent hun leven en werk. Een gedeelte van zijn vondsten verwerkte hij in publicaties, onder meer in de rubriek 'Archiefsprokkelingen' in het tijdschrift Oud Holland en zijn fameuze, uit zeven delen bestaande Künstler-Inventare, maar veel bleef ongepubliceerd.


De Brediusaantekeningen

Bredius' onderzoek resulteerde in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele vermeldingen uit archiefstukken. De door Bredius verzamelde gegevens vormen nog altijd een schat aan informatie over het leven en werk van Noord-Nederlandse schilders. Bovendien biedt het materiaal een indruk van wat er zoal in stads- en streekarchieven te vinden is. Tot op heden zijn fotokopieën van de zogeheten Brediusaantekeningen, verdeeld over de reeksen 'Kunstenaars' en 'Steden', op de studiezaal van het RKD te raadplegen. Maar daar komt verandering in.

1. Portret van Abraham Bredius (1855-1946), 1905, ontwikkelgelatinezilverdruk, collectie RKD
2. Omslag van het dossier van de familie Payen, collectie RKD, Archief Abraham Bredius
3 & 4. Twee bladen met excerpten uit het dossier van de Dordtse schildersfamilie Payen, collectie RKD, Archief Abraham Bredius


Vrijwilligers gevraagd

Binnenkort zal het RKD, in samenwerking met Atlantis Crowdsourcing, een vrijwilligersplatform lanceren waarbij hulp gevraagd wordt aan iedereen die het werk van Abraham Bredius een warm hart toedraagt. Met de inzet van velen hoopt het RKD de tienduizenden excerpten die Bredius met toewijding maakte, van metadata te voorzien. Dit houdt in dat het publiek zal worden gevraagd om gegevens, zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen, te registreren en bovendien het aktetype vast te stellen. Vrijwilligers kunnen vanuit huis aan de slag. Na afloop van het project zullen de afbeeldingen van de afzonderlijke excerpten met de bijbehorende metadata worden overgezet in de database RKDexcerpts, zodat de Brediusaantekeningen online toegankelijk worden.


Golden Agents

De data van de Brediusaantekeningen zullen bovendien deel gaan uitmaken van het omvangrijke project Golden Agents. De creatieve industrie van de Nederlandse Gouden Eeuw van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Dit project heeft tot doel de creatieve maakindustrie van de Republiek in kaart te brengen door middel van een duurzame digitale infrastructuur. Deze infrastructuur zal de relaties en interacties tussen producenten en consumenten en tussen de verschillende bedrijfstakken van de zeventiende-eeuwse creatieve industrie laten zien. Golden Agents gaat verspreide heterogene bronnen (nieuwe en reeds bestaande) met elkaar verbinden via Linked Open Data.