Mainmenu

Onderzoek doen

Of u nu snel informatie wilt opzoeken in onze collecties of bezig bent met een wetenschappelijk onderzoek, het RKD heeft uitgebreide mogelijkheden. Via Explore kunt u onze online collecties ook vanuit huis raadplegen - handig als voorbereiding op een bezoek aan het RKD. Voor sommige collectieonderdelen gelden restricties of bepaalde voorwaarden.


Studiezaal

Het RKD biedt zijn collecties zowel digitaal als fysiek aan. De uitgebreide collectie beeldmateriaal (foto's en reproducties van kunstwerken, systematisch geordend in mappen en dozen) is gedeeltelijk via Explore ontsloten. De gehele collectie kunt u in de studiezaal raadplegen. In de open opstelling van de studiezaal treft u de kunsthistorische naslagwerken, recente veilingcatalogi, tijdschriften en diverse collecties microfiches aan. Ook kunt u hier gebruikmaken van websites waar het RKD een abonnement op heeft. De bibliotheek van het RKD kan alleen ter plekke worden geraadpleegd. De medewerkers achter de informatiebalies helpen u graag de weg te vinden in onze collecties, en zijn aanspreekpunt voor alle overige vragen.


Aanwijzingen bezoek studiezaal

Uw bezoekerspas (te koop bij de receptie) heeft u ook nodig om boeken en archivalia aan te vragen. Jassen, tassen en consumpties zijn niet toegestaan in onze studieruimtes; u kunt gebruikmaken van de kluisjes bij de receptie of in de kelder van het KB-complex. Voor alle collecties geldt dat het materiaal strikt op volgorde gehouden dient te worden. Het materiaal wordt voor u opgeborgen, u hoeft dus niets terug te zetten.


Reproductiefaciliteiten

U kunt zelf fotokopieën of foto’s (zonder flits) maken van documentatie of literatuur. Ook bestaat de mogelijkheid om beeldmateriaal te laten reproduceren (zie: webshop). Voor archiefmateriaal en de collectie Portreticonografie gelden bijzondere regels.


Raadplegen van archieven

Voor archiefmateriaal is het nodig om 2 werkdagen voorafgaand aan het bezoek contact op te nemen met archieven@rkd.nl. Het is niet mogelijk om ter plekke archiefmateriaal aan te vragen. Voor archiefmateriaal uit Bijzondere Collecties moet 7 werkdagen van te voren contact worden opgenomen.


Raadplegen collecties

Originelen uit de collectie Portreticonografie zijn alleen op afspraak te raadplegen. Omdat dit materiaal in een depot wordt bewaard, is het noodzakelijk dat u tenminste drie werkdagen voor uw bezoek een afspraak maakt. De collectie Technische Documentatie is vanwege de specialistische aard en de kwetsbaarheid van het materiaal enkel onder begeleiding toegankelijk. U kunt een afspraak maken via info@rkd.nl.


Raadplegen van dia's en ekta's, en van foto's uit het Friedländer-archief

Dia's en ekta's kunt u op aanvraag bestuderen. Dit geldt ook voor beeldmateriaal uit het fotoarchief van Max J. Friedländer en foto’s met zijn expertises. Om conserveringsredenen kunt u dit materiaal alleen op verzoek raadplegen. Maak tenminste twee werkdagen voor uw bezoek een afspraak via info@rkd.nl. Wij kunnen u het beste helpen als u in deze aanvraag het nummer van de afbeelding toevoegt - deze vindt u in Images.