Mainmenu

Organisatie

Over het RKD

RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is een van de belangrijkste documentatie- en onderzoeksinstellingen ter wereld. Als kennisinstituut werken we nauw samen met musea, erfgoedinstellingen, universiteiten en particuliere instellingen. Het RKD heeft naast een onderzoeksfunctie, een collectie- en een publieksfunctie. Onze medewerkers leveren bijdragen aan onderzoek, publicaties en tentoonstellingen.

Wij beheren unieke archieven, documentatie- en fotomateriaal en de grootste kunsthistorische bibliotheek over de Westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden, met een focus op de kunst van de Nederlanden in internationale context. Naast schilder-, teken- en beeldhouwkunst, beslaan de collecties ook monumentale kunst, moderne media en vormgeving. De collecties zijn zowel digitaal als in de studiezaal te raadplegen. 


Kerntaak

De kerntaak van het RKD is het verzamelen, beheren, beschikbaar stellen en presenteren van archief-, documentatie- en bibliotheekmateriaal van en over de kunst van de Nederlanden in internationale context en het bevorderen van onderzoek hiernaar, zelfstandig en in samenwerking met derden.

Onze organisatie vervult een belangrijke ondersteunende functie voor musea, universiteiten, veilinghuizen, galeries, kunsthandels en andere instellingen. Ook zelfstandige onderzoekers, vakspecialisten en verzamelaars maken veelvuldig gebruik van de beschikbare collecties, kennis en publicaties.

Het RKD richt zich vooral op hen die de collecties gebruiken voor hun werk, gericht op documentatie, studie of onderzoek, maar ook particulieren op zoek naar kunsthistorische informatie zijn van harte welkom.