Mainmenu

ANBI

ANBI status

Naam: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
RSIN: 8032.57.727
Contactgegevens: Zie Contact
Doelstelling: Zie Missie & Visie
Organogram: Zie Medewerkers


Bestuurssamenstelling

De Stichting RKD wordt bestuurd door de Algemeen directeur. Samen met de Zakelijk directeur vormt deze de directie. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, die beleid toetst en het bestuur, de organisatie en het jaarverslag beoordeelt. De Raad van Toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie. De Stichting hanteert de acht principes van de Governance Code Cultuur 2019.


Raad van Toezicht

  • Mr. G.N. Roes (voorzitter), staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling Advisering van de Raad van State
  • Mr. H. Godschalx, managing director bij NIBC Bank
  • Drs. G. Luijten, directeur Fondation Custodia te Parijs
  • Drs. D.T.M. Majoor, directeur Theater Kikker en Podium Hoge Woerd, Utrecht
  • Dr. K. Brosens, Associate Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • Ir. H.H. Buss, Partner/COO DrivenbyData BV

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding.
Bekijk hier het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht.

Directie


Beleid


Beloningsbeleid

Beloning van de werknemers van het RKD vindt plaats conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.


Beleidsplan


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording


Jaarverslag