Mainmenu

ANBI

ANBI status

Naam: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
RSIN: 8032.57.727
Contactgegevens: Zie Contact
Doelstelling: Zie Missie & Visie
Organogram: Zie Medewerkers


Bestuurssamenstelling

De Stichting RKD wordt bestuurd door de Algemeen directeur. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, die beleid toetst en het bestuur, de organisatie en het jaarverslag beoordeelt. De Raad van Toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie. De Stichting hanteert de acht principes van de Governance Code Cultuur 2019.


Raad van Toezicht

  • Mr. G.N. Roes (voorzitter)
  • Mr. H. Godschalx, managing director Hoffsteede B.V.
  • Drs. D.T.M. Majoor, voorzitter van het College van Bestuur van de Cibap vakschool voor vormgeving in Zwolle
  • Dr. K. Brosens, Associate Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • Ir. H.H. Buss, Partner/COO DrivenbyData BV

De leden van de raad ontvangen een vergoeding ter hoogte van de fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.
Voor meer informatie over de Raad van Toezicht, klik hier.

Directie


Beleid


Beloningsbeleid

Beloning van de werknemers van het RKD vindt plaats conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.


Beleidsplan


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording


Jaarverslag


Publicatieplicht ANBI


Visitatierapport