Mainmenu

ANBI

Naam: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 
RSIN: 8032.57.727
Contactgegevens: Zie Contact
Doelstelling: Zie Missie & Visie
Organogram: Zie Medewerkers
Bestuurssamenstelling:
De Stichting RKD wordt bestuurd door de Algemeen directeur. Samen met de Zakelijk directeur vormt deze de directie. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, die beleid toetst en  het bestuur, de organisatie en het jaarverslag beoordeelt. De Raad van Toezicht heeft tevens een stimulerende en adviserende functie.  De stichting hanteert de Governance Code Cultuur: Goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes.
Raad van Toezicht en directie:

Raad van Toezicht:

  • Mr. G.N. Roes (voorzitter), staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling Advisering van de Raad van State
  • R.J. Hoekstra, oud-lid van de Raad van State,
  • Mr. H. Godschalx, managing director bij NIBC Bank
  • Prof. dr. K. Van der Stighelen, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven
  • Drs. G. Luijten, directeur Fondation Custodia te Parijs
  • Prof. dr. V. Manuth, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen
    Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding

Directie:

Beloningsbeleid:
Beloning van de werknemers van het RKD vindt plaats conform de CAO Verzelfstandigde Rijksmusea.
Beleidsplan: Zie Beleidsplan 2013-2016
Verslag van de uitgeoefende
activiteiten en financiële verantwoording:
Zie Jaarverslagen 2011; 2012; 2013; 2014; 2015
Financiële verantwoording