Mainmenu

Drs. Niek Tom

Afbeelding contactpersoon
Communicatie en Development
Drs. Niek Tom
Medewerker Communicatie en Development

Mijn favoriet

RKDimages

Willem Bastiaan Tholen

Portret van Elisabeth Caroline Arntzenius (1881-1936) en Dora Wilhelmina Arntzenius (1882-1956), 1895 gedateerd
Gouda,

Curriculum vitae en werkzaamheden

Niek Tom studeerde in 1975 af aan de afdeling Plastische Vormgeving op de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Daarna volgde hij de opleidng Museologie aan de Reinwardt Academie in Leiden. In 1994 voltooide Niek zijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij werkte bij het Museum Hedendaagse Kunst in Utrecht waar hij betrokken was bij een tentoonstelling speciaal gemaakt voor blinden en slechtzienden. Daarnaast was hij ook nog parttime adviseur bij Museum Hedendaagse Kunst in Utrecht en werkzaam bij de Rijksdienst Kastelenbeheer in Den Haag. Sinds augustus 1993 werkt hij bij het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Hier heeft hij diverse functies bekleed. Op dit moment maakt hij deel uit van het team Communicatie en Development. Hij is betrokken bij projecten zoals Collectie Nederland en Digitalisering Hofstede de Grootfiches. 

Publicaties (selectie)

- 'Politiek in brons en steen: het Van Heutsz-monument en het monument voor Domela Nieuwenhuis als politieke ruilobjecten?', Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Leiden, 1994
- 'Een onverwachte ontmoeting met Jules Dalou' in: Portret in Beeld: collegiale bijdragen voor Karen Schaffers Bodenhausen RKD Bulletin Juli 2007 pp.74-77
- 'Een stapeltje oude schriften' in: RKD 1998 /1 Bulletin pp.16-18
- 'Digitalisering schilderijencollectie Nederland' in: RKD Bulletin 1997/2 pp.14,15
- ‘Een vaan des oproers’ Het Spinoza-stanbeeld te 's-Gravenhage. Enkele aspekten van de totstandkoming belicht. Scriptie MO.A. Geschiedenis, 1988