Mainmenu

Liesbeth Mulder, MA

Afbeelding contactpersoon
Projecten
Liesbeth Mulder, MA
Projectmedewerker

Mijn favoriet

RKDimages

toegeschreven aan Rembrandt

Saul en David (1 Samuel 18:9-11), ca. 1651-1654 en ca. 1655-1658
The Hague, Koninklijk Kabinet van Schilderijen [..]

Curriculum vitae en werkzaamheden

Liesbeth Mulder studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar master liep zij stage in het Centraal Museum in Utrecht. Naar aanleiding van de collectie Utrechtse caravaggisten en een tentoonstelling over Caravaggio’s navolgers in het museum in 2018, schreef zij haar scriptie over zeventiende-eeuwse kunstenaars in Lotharingen die zich lieten inspireren door Caravaggio. Na haar afstuderen in 2014 werkte Liesbeth in het Fries Museum waar ze medeverantwoordelijk was voor het organiseren van restauraties. Sinds november 2015 is Liesbeth werkzaam in het RKD waar ze zich onder andere heeft beziggehouden met het invoeren van gegevens over negentiende-eeuwse prenten en het ontsluiten van kunsthandelarchieven, het archief van glaskunstenaar Sybren Valkema en het archief van restauratieatelier SKRA. Sinds januari 2017 werkt Liesbeth voor The Rembrandt Database aan de ontsluiting van het archief van het Rembrandt Research Project en het beschrijven van Rembrandt-schilderijen in RKDimages. Daarnaast voert zij ten behoeve van een dendrochronologieproject (projectleider: Margreet Wolters) gegevens in over kunstwerken die dendrochronologisch zijn onderzocht door prof. dr. Peter Klein (emeritus hoogleraar, Universität Hamburg, Zentrum Holzwissenschaft).