Mainmenu

Dr. Elisa Goudriaan

Afbeelding contactpersoon
Collecties
Dr. Elisa Goudriaan
Informatiespecialist

Mijn favoriet

RKDimages

Jan Mankes

Egel, 1916 (najaar)
Amsterdam, Rijksprentenkabinet

Curriculum Vitae en werkzaamheden

Elisa Goudriaan (1981) studeerde Romaanse Talen en Culturen (met als hoofdtaal Italiaans) en Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna was zij als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Van 2009-2015 voerde zij hier een promotieonderzoek uit  naar Florentijnse patriciërs en hun sociaal-culturele netwerken in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Tijdens dit onderzoek kon zij haar studies Italiaans en Kunstgeschiedenis goed combineren, doordat zij in Florentijnse familiearchieven onderzoek deed naar de patriciërs als opdrachtgevers voor kunstenaars, musici en acteurs. In haar dissertatie beschreef zij hoe de patriciërs als groep in belangrijke mate verantwoordelijk waren voor het culturele succes en de sociaalpolitieke representatie van het Medicihof in de periode 1600-1660. Van deze dissertatie verscheen eind 2017 een handelseditie bij Uitgeverij Brill (zie publicaties). Na haar promotie werkte Elisa als freelance tekstschrijver, vertaler Italiaans-Nederlands en als archiefonderzoeker bij Goudriaan at Work. Dit werk combineert zij met haar werkzaamheden bij het RKD. Bij het RKD werkte Elisa eerst bij de afdeling Persdocumentatie en momenteel levert zij een bijdrage aan verschillende projecten van de afdeling Archieven. 

Selectie van publicaties

  • Florentine Patricians and Their Networks. Structures Behind the Cultural Success and the Political Representation of the Medici Court (1600-1660), Leiden/Boston 2017.
  • 'Florentine ambassadors and their strategies to increase the decorum of the Medici family (1600-1650)’, in: K. Botke en E.J. Goudriaan (red.), Floreat Semper. Album amicorum voor Henk Th. Van Veen, Groningen 2016, pp. 13-34
  • ‘Het streven naar een vlekkeloos imago. Florentijnse patriciërs als ambassadeurs en kamerheren voor de Medici-familie in zeventiende-eeuws Italië’, in: Historisch tijdschrift Groniek, no. 204/205 (2014), pp. 383-392
  • ‘“Un recitativo per il Signor Antonio con un scherzetto di un Arietta fatta fresca fresca”: Marco Marazzoli, Giuseppe Vannucci and the exchange of baroque music between Rome and Florence in the correspondence of marchese Filippo Niccolini’, in: Recercare. Rivista per lo studio e la pratica della musica antica 25 (2013), pp. 39-74
  • E.J. Goudriaan et al. ‘A forgotten world: florentine patricians as patrons, collectors, cultural brokers under Medici rule (1530-1743) in: Ricerche Storiche 41.2 (2011), pp. 473-478.
  • ‘Vasari's Ragionamenti en de Medici-mythe in het Palazzo Vecchio. Een analyse van de 'senso nostro' en de 'molto doppia orditura'’, in: Incontri. Rivista europea di studi italiani 2 24 (2009), pp. 175-193.