Mainmenu

Drs. Ramses van Bragt

Afbeelding contactpersoon
Collecties
Drs. Ramses van Bragt
Procescoördinator Acquisitie

Curriculum vitae en werkzaamheden

Ramses van Bragt studeerde Kunstgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam, 2001), schakeljaar Archiefwetenschap (Universiteit van Amsterdam, 2011), PRINCE2 Foundation (ICM, 2013). Hij werkte bij het Legermuseum in Delft en het Stadsarchief Rotterdam. Sinds 2007 is hij werkzaam als archivaris bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Van Bragt leidde de conserverings- en digitaliseringsprojecten Jan Toorop en Jan Mankes (Metamorfoze). Ook begeleidde hij de inventarisaties in het kader van de Inhaalslag Vormgevingsarchieven (samenwerking tussen het RKD en Het Nieuwe Instituut en mogelijk dankzij het Mondriaan Fonds) en die van het archief van de Gerrit Rietveld Academie.

Van Bragt heeft affiniteit met archieven en kunstenaars uit de Wederopbouw, kunsthandelarchieven en kunstenaars rond 1900, en heeft veel ervaring met het digitaliseren van archieven. In 2013-2014 was hij actief in de werkgroep van de Vereniging van Rijksmusea (VRM) die de Selectielijst Rijksmuseale instellingen (1946-1995) becommentarieerde (Staatscourant 21516, 30 juli 2014). Ramses van Bragt publiceerde in het jaarboekje 2014 van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe over de bouwgeschiedenis van de Sportlaanflats (Den Haag), naar een ontwerp van Piet Zanstra en met kunstwerken van Jan Goeting. Daarnaast schrijft hij regelmatig over archieven in onder andere het Archievenblad en Origine.

Dé uitdaging voor een tegenwoordige archivaris is volgens Van Bragt een goede vormgeving van records management en digitale archivering. Daartoe volgde hij de training Digitaal Particulier Archief (Archief2020) en bij Het Nieuwe Instituut de vijfdaagse training Digitale Duurzaamheid (Netwerk Digitaal Erfgoed).


Publicaties (selectie)

  • 'Het grootste wonder is de realiteit zelf. Artistieke alleseter Hans van Norden (1915-2011)', in: Origine. Hét tijdschrift voor Kunst, antiek en design, jrg. 23 (nr. 1, 2016), pp. 40-41
  • 'Zestig jaar Sportlaanflats (1954). Een geschiedenis van de bouw', in: Jaarboekje Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 2014 (jrg. 115), pp. 158-187
  • 'De nieuwe archiefbeschrijvingsdatabase RKDarchives', in: Archievenblad, jrg. 117 (apr. 2013), pp. 26-28
  • 'Archief van Rietveld Academie geïnventariseerd 125 jaar kunstonderwijs', in: RKD Bulletin, 2014-I (juni 2014), pp. 35-39 (met Martine Kuipers)
  • 'Monumentale Wederopbouwkunst verdient bescherming. Deltaplan voor monumentale kunst uit de Wederopbouwperiode dringend gewenst', in: Tijdschrift Openbaar Bestuur, nr. 1 (2007), pp. 23-26