Mainmenu

Drs. Suzanne Laemers

Afbeelding contactpersoon
Collecties en Onderzoek
Drs. Suzanne Laemers
Conservator Vroege Nederlandse Schilderkunst

Mijn favoriet

RKDimages

Geertgen tot Sint Jans

De H. Johannes de Doper in de wildernis, ca. 1485-1490
Berlin, , inv./cat.nr. 1631

Curriculum vitae en werkzaamheden

Suzanne Laemers studeerde kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na haar studie verrichtte zij korte tijd freelance-opdrachten, onder andere voor het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. In 1998 kwam zij in dienst van het RKD, waar haar belangstelling voor de kunsthistoricus Max J. Friedländer (1867-1958) werd opgewekt. De nalatenschap van Friedländer is voor een groot deel ondergebracht bij het RKD. Op dit moment bereidt zij een dissertatie voor over de wetenschappelijke verdiensten van deze voor de kunstgeschiedenis nog altijd belangrijke figuur. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de ontsluiting van Friedländers omvangrijke fotoarchief in Images. Andere projecten waar zij zich mee bezig houdt, zijn de ontsluiting van de archieven van retabelspecialisten Herman De Smedt (1927-2009) en Jaap Leeuwenberg (1904-1978). Daarnaast is zij bezig aan de voorbereiding van een tentoonstelling gewijd aan restaurator en imitator van Vlaamse primitieven, Jef Van der Veken (1872-1964), in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen. Dit archief is eveneens bij het RKD te vinden. Samen met Matthias Ubl (Rijksmuseum) vormt zij de drijvende kracht achter de Contactgroep Vroege Nederlandse Kunst. 

Publicaties (selectie)

- ‘A matter of character”. Max J. Friedländer et ses relations avec Emile Renders et Jef Van der Veken’, in: D. Vanwijsberghe m.m.v. C. Bourguignon en J. Debergh (red.), Autour de la “Madeleine Renders”. Un aspect de l’histoire des collections, de la restauration et de la contrefaçon en Belgique dans la première moitié du XXe siècle, Brussel 2008 (Scientia Artis, dl 4), pp. 147-176.
-‘Der schwere aber unvermeidliche Schritt”. Friedländers letzte Jahre in Berlin und sein Leben in den Niederlanden’, Jahrbuch der Berliner Museen N.F. 51 (2009), pp. 119-129. ‘Herman J. De Smedt (1927-2009), een levenslange passie voor retabels’, RKD Bulletin (2010) nr 2, pp. 15-26.
-‘Es freut mich immer wenn Sie mich als “Blitzableiter” gebrauchen können’. Hans Schneider en Max Friedländer: vakbroeders in voor- en tegenspoed’, RKD Bulletin: Bijdragen voor Rudi Ekkart. Bij zijn afscheid als directeur van het RKD (2012) nr 2, pp. 111-115.
- ‘De lieveling van Max Friedländer: Johannes in de wildernis door Geertgen tot Sint Jans’, in: Ch. Dumas e.a. (red.), Liber Amicorum Marijke de Kinkelder. Collegiale bijdragen over landschappen, marines en architectuur, Den Haag 2013, pp. 243-250.
- ‘Good old Max”: the German art historian Max J. Friedländer (1867-1958), contemporary of Ludwig Burchard (1886-1960), in: L. Nijkamp, K. Bulckens, P. Valkeneers (red.), Picturing Ludwig Burchard 1886-1960. A Rubens Scholar in Art-Historiographical Perspective, Londen/Turnhout 2015, pp. 115-131.