Mainmenu

Drs. Ton Geerts

Afbeelding contactpersoon
Treasures
Drs. Ton Geerts
Programmamanager

Mijn favoriet

RKDimages

Emo Verkerk

Carel Visser, 1981 gedateerd
Enschede, Rijksmuseum Twenthe, inv./cat.nr. 5095

Curriculum vitae en werkzaamheden

Ton Geerts studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werkte onder andere voor het Bilderdijk-Museum en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Tussen 1998 en 2009 was hij als conservator moderne kunst verbonden aan het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Vanaf 1 januari 2009 is Geerts werkzaam als conservator moderne en hedendaagse kunst bij het RKD. Vanaf 1 januari 2014 is hij tevens hoofd Collecties Beeldende Kunst vanaf 1750. Hij is gespecialiseerd in de beeldende kunst 1960-1980.

Publicaties (selectie)

- Review of: In & Out of Amsterdam: Travels in Conceptual Art, 1960-1976, by Christophe Cherix, Museum of Modern Art New York 2009, in: The Burlington Magazine CLII, (February 2010), p. 215
- ‘Interview with Adriaan van Ravesteijn on the Art & Project Bulletins, May 17, 2011’, in: Louise Riley-Smith (ed.), Art & Project Bulletins 1-156, September 1968-November 1989, London, Paris 2011, pp. 63-84
- ‘Art & Project (1968-2001)’, in: RKD Bulletin 2012/1, pp. 24-30
- ‘Willem Sanders’, ‘Marien Schouten’, ‘Han Schuil’, ‘Emo Verkerk’, in: Emine Kara, Han Schuil, Loes Visch, Gerrit Willems (red.), Stop Making Sense: Nederlandse schilderkunst uit de jaren ’80, Zwolle 2013, pp. 114-115, 122-125, 126-129, 132-135
- 'Verschijnen en verdwijnen: identiteit en zelfportret als artistiek medium', in: Mirjam Westen e.a., Spiegeloog: het zelfportret in de Nederlandse kunst 1900-2015, Arnhem 2015, pp. 16-23