Mainmenu

Evelien de Visser, MA

Afbeelding contactpersoon
Treasures
Evelien de Visser, MA
Conservator Beeldende Kunst vanaf 1750 / Documentalist Mondriaan Editieproject

Mijn favoriet

RKDimages

Jac. van Looy

Oranjefeest, 1890
Amsterdam, Rijksmuseum, inv./cat.nr. A 2909

Curriculum vitae en werkzaamheden

Evelien de Visser (1988) werkt sinds 2017 als conservator bij het RKD. In 2014 begon ze als documentalist voor het Mondriaan Editieproject met als belangrijkste taken het opsporen van brieven van en aan Piet Mondriaan, de verwerking van alle aan het project gerelateerde gegevens in de databases van het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en de ontwikkeling van een digitale oeuvrecatalogus van Piet Mondriaan. Ze studeerde in 2012 cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen met een scriptie over de waarderingsgeschiedenis van het oeuvre van B.J. Blommers. Tijdens haar studie liep Evelien stage bij het Gemeentemuseum Den Haag, het Van Gogh Museum/De Mesdag collectie en het RKD. Daar onderzocht en reconstrueerde ze de privécollectie van het echtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten, waarover verschillende publicaties verschenen. In 2015 startte ze, met behulp van de Van Gogh Museum Onderzoeksbeurs, een onderzoek naar Nederlandse verzamelaars van eigentijdse kunst uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Doel van het onderzoek is om de rol van collectioneurs in het kunstcircuit te beschrijven. Leidende vragen zijn wat hun drijfveren waren bij de samenstelling van de verzameling en hoe zij zich verhielden tot de negentiende-eeuwse kunsthandel en kunstenaars. Verder is De Visser bestuurslid van het Museum Paul Tetar van Elven in Delft, gevestigd in het voormalige woonhuis van de kunstenaar.

Publicaties (selectie) 

- Mesdags uit de familie: werken uit familiebezit, Den Haag 2015 (met S. Veldink)
- ‘De verspreiding van de privécollectie van het echtpaar Mesdag’ in: M. Jonkman, M. van Dijk en R. Suijver (red.), Hendrik Willem Mesdag: kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur, Bussum 2015, p. 100-109.
- ‘Zoo kunstenaar, zoo woning’. De geschiedenis van het voormalige woonhuis van het echtpaar Mesdag (1869-2016), Jaarboek Die Haghe 2016, p. 39-63.
- ‘Zonnige strandtaferelen en huiselijke interieurs: het oeuvre van B.J. Blommers’, in: tent.cat. B.J. Blommers (1845-1914): De zonnige Haagse School, Zwolle (Katwijks Museum) 2016, p. 56-93.
-‘Gelukwensen voor een pater familias: een kamerscherm als verjaardagscadeau voor Samuel van Houten’, Gen, magazine voor familiegeschiedenis 1 (maart 2017), p. 66-72.