Mainmenu

Lynne van Rhijn, MA

Afbeelding contactpersoon
Treasures
Lynne van Rhijn, MA
Conservator Moderne en Hedendaagse Kunst

Mijn favoriet

RKDimages

Daan van Golden

Sex Pistols, 1979 gedateerd
The Hague, Gemeentemuseum Den Haag, inv./cat.nr. [..]

Curriculum vitae en werkzaamheden

Lynne van Rhijn studeerde kunstgeschiedenis en volgde de master museumconservator, waar een jaar als conservator-in-opleiding in het Centraal Museum in Utrecht, onderdeel van uitmaakte. Als gastcurator werkte ze vervolgens aan exposities in Nest ('Out of Control' met onder anderen: Roman Opalka, Walead Beshty, Roger Hiorns, Marijn van Kreij en Hedwig Houben) en het Rijksmuseum Twenthe ('herman de vries/ to be/ verzamelingen'). Als conservator moderne en hedendaagse kunst bij het RKD houdt Van Rhijn zich bezig met het wetenschappelijk beheer van de documentatie over kunst vanaf 1960 tot nu. Daarnaast schreef ze voor onder andere De Witte Raaf, de Groene Amsterdammer, de Winkler Prins Encyclopedie, Tubelight, en Kunstbeeld. Van die laatste twee was ze ook (eind)redacteur. De recensie 'Waarom ik voortaan mijn schoenen poets', over Nishiko, Nasan Tur en Chris Burden in Walden Affairs, won in 2010 de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Ze is commissielid bij het het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stroom Den Haag en jureerde voor onder andere De Schefferprijs (Dordrechts Museum) 2011 en de Wolvecampprijs 2010, alsmede de Charlotte Köhler Prijs 2016 en 2017.

Publicaties (selectie)

- cat.tent. Daan van Golden. Reflecties, GEM Den Haag, 2014
- cat.tent. Jonathan Meese. TOTALZELBSTPORTRAIT, GEM Den Haag, 2011
- 'Anti-materie en bloedspetters. literatuur in het werk van Marcel van Eeden' in: Marcel van Eeden. Zeichnungen und Malerei 1992-2009, Köln, 2009 (met S. Berg, M. Hellmold, H. Lehmann e.a).
- Het Grote TekenWerkBoek, Amsterdam, 2006 [selectie Best verzorgde boeken van 2006] (met I. de Jong en M. Knol)