Mainmenu

Dr. Yvonne Bleyerveld

Afbeelding contactpersoon
Impact of Masters
Dr. Yvonne Bleyerveld
Senior Conservator Teken- en Prentkunst

Curriculum vitae en werkzaamheden

Yvonne Bleyerveld studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1999 aan de VU op het proefschrift Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (handelseditie 2000). Zij was vervolgens werkzaam als onderzoeker en universitair docent aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Tussen 2008 en 2017 werkte Yvonne als zelfstandig kunsthistorisch onderzoeker en redacteur voor verschillende musea en uitgeverijen. Voor Museum Boijmans Van Beuningen en Teylers Museum deed zij onderzoek naar de zestiende-eeuwse Nederlandse tekeningen in de collectie. Samen met Ilja Veldman schreef zij The Netherlandish Drawings of the 16th Century in Teylers Museum (2016). Recent verscheen van haar hand The New Hollstein: Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700. Jacob Cornelisz (2019).

Zij droeg als auteur onder meer bij aan Bosch to Bloemaert. Early Netherlandish Drawings in Museum Boijmans Van Beuningen (2014), Slow Food. Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens 1600-1640 (Mauritshuis 2017) en Jan Steen en de historieschilderkunst (Mauritshuis, 2018). Als redacteur was zij onder andere betrokken bij Lucas van Leyden en de Renaissance (Lakenhal, 2011), Jacob Cornelisz van Oostsanen ca. 1475-1533 (Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum, 2014) en Caesar van Everdingen (1616/1617-1678). Schilder met een vleiend penseel (Stedelijk Museum Alkmaar, 2016).


Nevenactiviteiten

Bleyerveld is redactielid van Oud Holland, lid van Teylers Tweede Genootschap en jurylid van de Duparc Prijs van het Maurithuis.