Mainmenu

Dr. Joyce Zelen

Impact of Masters
Dr. Joyce Zelen
Jacoba Lugt-Klever Research Fellow (RKD/Fondation Custodia, Parijs)

Curriculum vitae en werkzaamheden

Joyce Zelen studeerde in 2013 cum laude af van de research master Art and Visual Culture in Historical Perspective aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met een scriptie over het Venetiaanse prentalbum van de Duitse prelaat Johann Georg Zobel I von Giebelstadt (1543-1580). Tijdens haar studie liep zij stage bij het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Kupferstich-Kabinett in Dresden en het British Museum in Londen. In 2016 ontving zij de Schulman and Bullard Article Prize van de Association of Print Scholars voor haar artikel The Venetian Print Album of Johann Georg I Zobel von Giebelstadt in The Rijksmuseum Bulletin 63 (2015) - een samenvatting van haar masterscriptie.

Na haar afstuderen werkte Joyce als catalogiseerder voor het Rijksprentenkabinet en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In oktober 2016 werd zij benoemd tot Andrew W. Mellon Fellow in het Rijksmuseum om te werken aan haar proefschrift over de excentrieke zeventiende-eeuwse prentverzamelaar (en verknipper) Hadriaan Beverland. In december 2019 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Blinded by Curiosity. The Collector-Dealer Hadriaan Beverland (1650-1716) and his Radical Approach to the Printed Image.

Als Jacoba Lugt-Klever fellow bij het RKD doet Joyce onderzoek naar de ontstaansperiode van de gravure in Noord Europa. Voor de reeks naslagwerken The New Hollstein. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700 inventariseert zij alle overgeleverde vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters in Duitsland en de Nederlanden.

Hiernaast is Joyce redactielid bij Delineavit et Sculpsit: Journal for Dutch and Flemish Prints and Drawings en oprichtster van de netwerkgroep Ars Graphica Dutch & Flemish.