Mainmenu

Dr. Margreet Wolters

Afbeelding contactpersoon
Impact of Masters
Dr. Margreet Wolters
Conservator Technische Documentatie

Mijn favoriet

RKDimages

Rogier van der Weyden

De kruisafneming, voor 1443
Madrid (Spain), Museo Nacional del Prado, [..]

Curriculum vitae en werkzaamheden

Margreet Wolters studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen. Tijdens haar studie ontstond een fascinatie voor het ontstaansproces van schilderijen en volgde zij het bijvak Methoden en technieken van materieel onderzoek van kunstvoorwerpen bij prof. dr. J.R.J. van Asperen de Boer (Rijksuniversiteit Groningen). Van 1994-1999 was zij onderzoeker in opleiding bij een onderzoeksproject naar de werkwijzen en atelierpraktijken van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer en een aantal kunstenaars uit hun omgeving. In 2011 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de functie van de ondertekening in het werk van Joachim Beuckelaer. Sinds 1997 is Margreet Wolters werkzaam bij het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, eerst als Wetenschappelijk Projectmedewerker Infraroodreflectografie en nu als Conservator Technische Documentatie. Haar specialisme is onderzoek doen met infraroodreflectografie en analyse van de ondertekening in werken van kunstenaars uit de 15de-17de eeuw, met een bijzondere interesse in het creatieve ontstaansproces van schilderijen. In opdracht en voor eigen onderzoek heeft zij inmiddels een aanzienlijk aantal schilderijen met infraroodreflectografie onderzocht. Vanuit haar functie participeert zij in tentoonstellings- en catalogusprojecten, zo werkte zij bijvoorbeeld mee aan de bestandscatalogus Early Netherlandish Paintings van het Rijksmuseum en aan de tentoonstelling Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen in Museum Boijmans Van Beuningen.

Publicaties (selectie)

- 'De Monogrammist HB geïdentificeerd: Huybrecht Beuckeleer', in: P. van den Brink, L.M. Helmus (red.), Album Discipulorum J.R.J. van Asperen de Boer, Zwolle 1997, 231-238
- 'De laat-middeleeuwse schilder aan het werk. Hollandse atelierpraktijken in de vijftiende eeuw', in: cat. tent. F. Lammertse, J. Giltaij (red.), 'Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen', Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2008, pp. 45-58 (met M. Faries, J.P. Filedt Kok en M. Leeflang)
- 'Der Marien-Altar des Meisters der Virgo inter Virgines im Salzburg Museum', in: P. Husty, P. Laub (red.), Arsa Sacra. Kunstschätze des Mittelalters aus dem Salzburg Museum, Jahresschrift des Salzburg Museum∙Band 53, Salzburg 2010, 19-35 (met J. Giltaij)
- 'Met kool en crijt'. De functie van de ondertekening in de schilderijen van Joachim Beuckelaer, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2011
- 'Lente, Zomer, Winter, drie triomfen van jaargetijden toegeschreven aan Louis de Caullery', Oud Holland 125 (2012), p. 5-27 (met I. Wolf)