Mainmenu

Drs. Hans Wijgergangs

Afbeelding contactpersoon
Moving Masters
Drs. Hans Wijgergangs
Conservator

Mijn favoriet

RKDimages

Emile Claus

Gezicht op Londen, kade langs de Theems, 1917 gedateerd
Brussels, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten [..]

Curriculum vitae en werkzaamheden

Hans Wijgergangs studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij ook zijn eerstegraads lesbevoegdheid haalde. In 2000 rondde hij de post-academische opleiding Historische Informatieverwerking (Universiteit Leiden) af. Zijn specialisatie geldt de klassiek-moderne beeldende kunst, met een voorkeur voor het Belgisch symbolisme. Van 2002 tot 2014 was hij werkzaam als medewerker moderne kunst bij het RKD. Sinds 2014 vervult hij de functie van webredacteur en studiezaalmedewerker. 

Publicaties (selectie)

- 'Portret en Verhaal, Theo van Reijn en Hildo Krop. De ‘lord sculpteur’ en het Amsterdamse straattype', Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 21, nr. 4, december 2015, p. 34-35
- 'Portret van Frederik van Eeden door Valentijn van Uytvanck', Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, jrg. 20, nr.4 , p. 30-31
- 'Belgische kunstenaars in Den Haag tijdens de Eerste Wereldoorlog', Zacht Lawijd, jrg. 13, nr. 3, Antwerpen/Den Haag 2014, pp. 214-225
- 'Ik ben een eenzame weg gegaan. Het landschap als leermeester’, in: N. Bos e.a, William Degouve de Nuncques. Schilder van het mysterie, Brussel 2012, pp. 72-85
- 'De kraaien van Jan Mankes', MB. Tijdschrift van Museum Belvédère 4 (2012) nr. 16 (december), pp. 35-38