Mainmenu

Mr. drs. Mayken Jonkman

Afbeelding contactpersoon
Onderzoek & Ontwikkeling
Mr. drs. Mayken Jonkman
Senior Conservator Negentiende-Eeuwse Kunst

Curriculum vitae en werkzaamheden

Mayken Jonkman is sinds 2018 senior conservator negentiende-eeuwse kunst bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Ze werkt regelmatig samen met verschillende instellingen zoals musea en universiteiten om tentoonstellingen, congressen en onderzoeksprojecten over onder meer mobiliteit, kunstenaars’ ateliers, de kunstmarkt en verschillende kunst-sociologische aspecten in de negentiende eeuw in Nederland en in het buitenland.

Op dit moment schrijft Jonkman haar proefschrift met als titel Retour de Paris. Artistic exchanges between The Netherlands and France 1789-1914 over negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaars die reisden naar en woonden in Parijs. Ze was gastconservator voor de tentoonstellingen Nederlanders in Parijs 1789-1914 / Les Hollandais à Paris die in het Van Gogh Museum Amsterdam en het Petit Palais Parijs te zien was in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018.

Mayken Jonkman studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam waar ze zich specialiseerde in Nederlandse negentiende-eeuwse esthetische theorieën in internationale context. Daarnaast studeerde ze rechten aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie auteursrechten in een museale omgeving. Sinds 2005 is Jonkman werkzaam bij het RKD.


Nevenactiviteiten

Mayken Jonkman is bestuurslid van de European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA), van de Van Baarenstichting en van de Siebe Johannes ten Catestichting.


Publicaties (selectie)

  • ‘“Mille complimens et amities”. Friendships in the making of Gerard van Spaendonck’s Parisian career’, Nederlands Kunsthistorische Jaarboek 70 (2020) , P. Chapman, B. Ramakers, J. Woodall (eds.), Ars Amicitia: Friendship in Netherlandish Art, pp. xx-xx (forthcoming)
  • ‘The seduction of a young artist in Paris. The case of the Dutch artist Frederik Hendrik Kaemmerer and Goupil et cie’, in: France Nerlich, Eleonora Vratskidou (eds.), Disrupting Schools. Transnational Art Education in the nineteenth Century, Turnhout (Brepols) 2020
  • ‘Parijs in de 19de eeuw, centrum van de kunstwereld’, in: Mayken Jonkman (red.), Nederlanders in Parijs 1789-1914, Bussum 2017, pp. 10-29
  • ‘“En iedereen staat stil”. De aansprekende etalage van de Amsterdamse kunsthandel Frans Buffa & Zonen’, in: Sylvia Alting van Geusau, Mayken Jonkman, Aukje Vergeest (red.), Kunsthandel Frans Buffa & Zonen 1790-1951. Schoonheid te koop, Den Haag / Zwolle 2016, pp. 15-29
  • ‘Feesten en relaties. Mesdag als cultureel entrepreneur’, in: Maite van Dijk, Mayken Jonkman, Renske Suijver (red.), Hendrik Willem Mesdag. Kunstenaar, verzamelaar, entrepreneur, Bussum 2015, pp. 111-120
  • 'Couleur Locale. Het schildersatelier en de status van de kunstenaar´, in: Mayken Jonkman, Eva Geudeker (red.), Mythen van het Atelier. Werkplaats en atelierpraktijk van de negentiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar, Zwolle 2010, pp. 13-37