Mainmenu

Prof. dr. Chris Stolwijk

Afbeelding contactpersoon
Directie
Prof. dr. Chris Stolwijk
Algemeen directeur

Curriculum vitae en werkzaamheden

Chris Stolwijk (1966) studeerde Politicologie en Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Hier promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de positie van kunst en kunstenaars in Nederland, ca. 1850-1900. Na werkzaam te zijn geweest als universitair docent bij de Universiteit Utrecht en achtereenvolgens als conservator Onderzoek, Hoofd Onderzoek en Hoofd Collecties, Presentatie en Onderzoek bij het Van Gogh Museum, volgde eind 2012 zijn aanstelling als algemeen directeur van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Chris Stolwijk leidde verschillende omvangrijke onderzoeksprojecten, waaronder een serie bestandscatalogi, het Van Gogh Brievenproject en Van Goghs Atelierpraktijk. Hij werkte mee aan tal van internationale tentoonstellingen, zoals Theo van Gogh (1999), Vincents keuze (2003), Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009-10), Paul Gauguin: de doorbraak naar moderniteit (2009-2010) en Van Gogh & Nature (2015).

De focus van zijn inhoudelijke bijdrage ligt op West-Europese (schilder)kunst uit de periode c. 1800 - c. 1920 met specifieke belangstelling voor het leven en werk van Vincent van Gogh en zijn kring, de geschiedenis van de kunstgeschiedenis, verzamelgeschiedenis, sociaaleconomische aspecten van kunst en kunstenaarschap inclusief de professionalisering van de kunstmarkt, musealisering en Digital Art History. Deze belangstelling komt tot uiting in talrijke publicaties en andere bijdragen. Als algemeen directeur van het RKD wil hij samen met collega's en samenwerkende partners mensen, waar dan ook ter wereld, laten delen in de kunstschatten van de Nederlanden.


Nevenfuncties

 • Hoogleraar Nederlandse kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht
 • Voorzitter algemeen bestuur Onderzoekschool Kunstgeschiedenis
 • Chair Association of Research Institutes in the History of Art (RIHA)
 • Voorzitter NWO-Onderzoeksprogramma Science4Arts
 • Lid bestuur Brokken Zijp Foundation
 • Lid bestuur Biografisch Portaal
 • Lid Raad van Advies Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
 • Lid Raad van Advies van de faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Willem Witsen
 • Adviseur bestuur Vrienden van het RKD
 • Adviseur bestuur CODART
 • Lid Forum Samenleving Gemeente Oudewater


Publicaties (selectie)

 • Uit de schilderswereld (1998)
 • Theo van Gogh: kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent (1999)
 • The account book of Theo van Gogh and Jo van Gogh-Bonger (2002)
 • Vincents keuze (2003)
 • A decade of collecting, 1997-2006 (2006)
 • Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009)
 • Van Gogh & Nature (2105)
 • Thannhauser and Van Gogh (2016)
 • Vincent van Gogh. Alle werken in het Kröller-Müller Museum (2020)