Mainmenu

Drs. Mireille Pondman

Afbeelding contactpersoon
Directie
Drs. Mireille Pondman
Directeur

Mijn favoriet

RKDimages

Anselm Kiefer

Innenraum, 1981
Amsterdam, Stedelijk Museum Amsterdam, [..]

Curriculum vitae en werkzaamheden

Drs. Mireille Pondman is sinds april 2016 zakelijk directeur van het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Daarvoor was zij werkzaam als directeur-bestuurder van BISC, de Utrechtse provinciale service- en projectorganisatie voor openbare bibliotheken. Zij studeerde Politicologie en Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en Museologie aan de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).

Mireille Pondman (1970) startte haar loopbaan als adviseur en trainer bij het Nederlands Openlucht Museum en projectleider van het Nederlands Museumregister. Daarna werkte ze als zelfstandig adviseur op het gebied van strategieontwikkeling en publieksmanagement voor de vrijetijdsector. In 2001 volgde een aanstelling als beleidsadviseur en per 2003 als leidinggevende bij de gemeente Gouda op het gebied van cultuur, sport, recreatie en stadsontwikkeling. In 2007 startte ze als directeur-bestuurder van  Bisc, de Utrechtse provinciale service- en projectorganisatie voor openbare bibliotheken. Hier hervormde ze de aanbod- en beheersgerichte organisatie naar een ondernemende en vraaggerichte netwerkpartner voor openbare bibliotheken. Om investeringen in openbaar bibliotheekwerk voor de zakelijke diensten kostendekkend te kunnen maken voor Bisc,  richtte zij in 2011 Subporter op. Deze organisatie helpt culturele en maatschappelijke organisaties met hun ondernemerschap via service- en adviesdiensten op het terrein van ICT, HRM en financiën. Sinds 2016 volgde haar huidige aanstelling als zakelijk directeur van het RKD. Hier werkt zij aan het innoveren van de organisatie door ‘slimme’ digitalisering, het vergroten van het verdienvermogen en de zichtbaarheid van de organisatie.

Naast haar reguliere werkzaamheden vervult ze enkele toezichthoudende en bestuurlijke functies. Zo droeg ze als vice-voorzitter en portefeuillehouder digitale bibliotheek voor de Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties Nederland (SPN) bij aan de landelijke harmonisatie van back-office processen en bibliotheeksystemen. Verder werkte zij aan een sterkere verbinding tussen de betrokken bestuurslagen voor openbaar bibliotheekwerk vanuit de portefeuille lobby en communicatie. Ze was eerder toezichthouder binnen het primair onderwijs en momenteel nog bij de Stichting Bibliotheekservice Passend Lezen, de landelijke organisatie die toegang biedt tot informatie en media voor mensen met een leesbeperking.