Mainmenu

Missie en Visie

Missie

Het RKD stelt zich als doel om kennis en informatie over kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk te maken voor wetenschap en publiek. Waarden die wij hoog in het vaandel dragen zijn: professionaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid, samenhang en samenwerking.

Visie

Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt en ontsluit kunsthistorische kennis en informatie  voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven aan onze missie.