Mainmenu

Missie en Visie

Missie

Het RKD stelt zich als doel om kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk te maken voor wetenschap en publiek. Waarden die wij hoog in het vaandel dragen zijn: professionaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid, samenhang en samenwerking.

Visie

Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie  voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven aan onze missie.