Mainmenu

Missie en Visie

Missie

Het RKD maakt kennis en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek.

Visie

Het RKD beheert, behoudt, onderzoekt, presenteert en publiceert kunsthistorische kennis en informatie  voor musea, wetenschap en publiek. Het RKD wil het publiek actief betrekken bij ontwikkelingen en ambities op het gebied van (digitale) dienstverlening, publieksbereik en digitale duurzaamheid. Wij richten de blik naar buiten om maximaal gestalte te geven aan onze missie.