Mainmenu

Terminologie

Het RKD maakt kennis, onderzoek en informatie over de kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor musea, wetenschap en publiek. In alle uitingen gebruikt het RKD daarbij de taal van deze tijd zonder de geschiedenis tekort te willen doen. De beschrijving van onze rijkscollectie en beschrijvingen in de databases zijn vanaf circa 1950 tot stand gekomen. Er kan af en toe sprake zijn van verouderd taalgebruik, dat in sommige gevallen als kwetsend wordt ervaren. Aanduidingen die ooit gangbaar en acceptabel waren, zijn dat nu niet meer.


Sinds 2018 kijkt het RKD opnieuw naar het gebruik van termen die als kwetsend ervaren kunnen worden. Ook wordt onderzoek gedaan met als doel personen zonder naam in portretten en genrevoorstellingen waar mogelijk te identificeren. Termen waarmee huidskleur of etnografische afkomst wordt aangeduid, worden onder de loep genomen, alsook termen als ‘afgoderij’ en ‘dwerg’. Dergelijke terminologie wordt niet meer gebruikt en achterhaalde beschrijvingen worden aangepast. Wel bewaart het RKD historische titels en beschrijvingen, opdat ook in de toekomst teruggelezen kan worden op welke wijze kunstwerken ooit werden beschreven.

Het doen van dergelijke aanpassingen is maatwerk en is tijdrovend. Zo gaat het bij het RKD om miljoenen afbeeldingen en metadata. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar info@rkd.nl.