Mainmenu

Schenkingen

Schenkingen van elke omvang zijn van harte welkom. Met uw schenking kan het RKD belangrijke aankopen en activiteiten realiseren. Het RKD is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), wat betekent dat u optimaal kunt profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Schenken kan eenmalig of periodiek.


Eenmalige schenking

U kunt ons steunen door eenmalig een geldbedrag aan het RKD te schenken. Elke bijdrage is welkom! Dit bedrag is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het inkomen en er is een aftrekdrempel en een aftrekplafond. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. Netto kost deze schenking u bij een fiscale teruggave van 52% slechts € 350. Schenken is heel eenvoudig. U kunt uw eenmalige gift direct overmaken op het rekeningnummer van het RKD.


Periodieke schenking

Wanneer u uw schenking voor minimaal vijf kalenderjaren doet en dit door middel van een schriftelijke overeenkomst met het RKD vast laat leggen is uw belastingvoordeel het grootst. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U mag uw gift aan het RKD bij de belastingaangifte verhogen met 25%. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Meer informatie vindt u hier. Sinds 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst. Dit formulier kunt u hier downloaden.


Nalaten

Het RKD opnemen in uw testament is een bijzondere manier van steun. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen: door een legaat te geven of erfgenaam te maken. Hier is geen erfbelasting over verschuldigd. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het RKD. Een testamentaire vermaking of een legaat wordt vaak met een notaris in orde gemaakt. De notaris zal een akte opstellen waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan het RKD wilt nalaten en onder welke voorwaarden.


Schenking in natura

Het is ook mogelijk een schenking in natura te doen. Wilt u een archief of documentatie overdragen aan het RKD? Dit kunt u doorgeven via het contactformulier. Elke melding die betrekking heeft op de Nederlandse kunst wordt beoordeeld door inhoudelijk specialisten en de archivarissen van het RKD. Voor de behandeling en beoordeling is het van belang dat het RKD beschikt over voldoende informatie over het archief of de documentatie, zoals om wat voor soort materiaal het gaat, hoeveel materiaal het betreft, van wie het materiaal is (geweest) en waar het over gaat.