Mainmenu

Vriendschap op afstand

De briefwisseling tussen Bart van der Leck en H.P. Bremmer

Bezorgd door Cees Hilhorst


Bart van der Leck (1876-1958) is als kunstenaar vooral bekend van avant-garde beweging De Stijl. Hij werd niet rijk van zijn kunst, integendeel: hij heeft zijn leven lang moeite gehad zichzelf en zijn gezin te onderhouden. Het was kunstpedagoog H.P. Bremmer (1871-1956) die in dit opzicht hulp bood en Van der Leck periodiek financiële ondersteuning bood. Dit zou een lange tijd - uiteindelijk bijna 35 jaar - voortduren. Voorwaarde voor deze steun was dat in ruil voor het uitgekeerde geld, Van der Leck de schilderijen die hij gedurende deze jaren maakte aan Bremmer zou doen toekomen. 

De briefwisseling die zij van 1911 tot 1953 onderhielden, doet hiervan verslag. In de 124 bewaard gebleven brieven wordt steeds prompt het arriveren van geld en de ontvangst van kunstwerken gemeld. Een regelrechte en innige vriendschap bleek echter uitgesloten. De brieven maken duidelijk waarom, het was het onoverkomelijke gevolg van het verschil tussen beider positie en status in deze zakelijke relatie. Bremmer oefende vanuit zijn superieure rol invloed uit op het werk en de roem van de kunstenaar. Van der Leck kon zich in zijn geïsoleerde positie handhaven, maar wist dat dit ten koste ging van zijn grote ideaal: het verwezenlijken van een nieuwe, moderne gemeenschapskunst.

Bekijk hier de publicatie in RKDlibrary.

  • Auteur: Cees Hilhorst (bezorging)
  • Titel: Vriendschap op afstand. De briefwisseling tussen Bart van der Leck en H.P. Bremmer
  • Uitgever: Uitgeverij Thoth, Bussum / RKD, Den Haag (1999)
  • ISBN: 90-6868-212