Mainmenu

'De Stijl overal absolute leiding'

De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok

Bezorgd en ingeleid door Alied Ottevanger


De Stijl overal absolute leiding is de overwinningskreet die Theo van Doesburg (1883-1931), voorman van De Stijl, toezond aan zijn vriend Antony Kok (1882-1969), van beroep klerk bij de spoorwegen en dichter/wijsgeer naar hartstocht. De kaart waarop Van Doesburg lucht gaf aan zijn jubel maakt deel uit van hun briefwisseling, die grotendeels is bewaard (240 stuks) en die in deze editie zo compleet mogelijk is bezorgd. Van Doesburg en Kok hebben elkaar in 1914, tijdens de mobilisatie in Tilburg, ontmoet en zijn hun leven lang bevriend gebleven. Wat hen bond was hun gemeenschappelijk streven naar een nieuwe mens en samenleving. De kunst speelde daarin een heel belangrijke rol. Die gaf de richting van de vooruitgang aan. Van begin af aan hebben de vrienden hun gedachtewisselingen hierover ook per brief gevoerd.

Internationale avant-garde

In 1917 richtten ze samen met Mondriaan, Van der Leck, Huszár en Oud het tijdschrift De Stijl op. Dit werd het podium van de werkelijk modernen voor het uitdragen van hun kunst en intenties. Nadat Van Doesburg in 1919 naar het buitenland trok om in Duitsland, Frankrijk, Italië en verder in Europa contacten te leggen, werd De Stijl voertuig van de internationale avant-garde. Ook tijdens zijn buitenlandse verblijven zette Van Doesburg zijn correspondentie met Kok voort. In hun brieven is te lezen hoe zij en de groep kunstenaars rond De Stijl zich ontwikkelden en hoe ze samen Nederlands belangrijkste bijdrage aan de moderne kunst hebben geleverd.

Bekijk hier de publicatie in RKDlibrary.

  • Auteur: Alied Ottevanger (bezorging en inleiding)
  • Titel: 'De Stijl overal absolute leiding'. De briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok
  • Uitgever: Uitgeverij Thoth, Bussum / RKD, Den Haag (2008)
  • ISBN: 978-90-6868-457-5
  • Prijs: € 39,90