Mainmenu

Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven

Een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920
Jan Mankes (1889-1920) was een bevlogen kunstenaar met een levendige, intense aandacht voor de natuur. Zijn brieven aan Aloysius Pauwels, een Haags sigarenfabrikant die hem als beginnend kunstenaar steunde, staan er vol van. Mankes’ belevenissen en waarnemingen op het Friese platteland, in de Knijpe bij Heerenveen, en later in Den Haag en Eerbeek, zijn nauwgezet te volgen. Mankes vond zijn inspiratie in zijn directe omgeving, zoals blijkt uit zijn onderwerpen: stillevens, de ouderlijke woning, pluimvee en roofvogels. Zowel het tedere als het fiere en sterke van die natuur trok zijn aandacht: ‘alles één idylle’.

Omvangrijke kunstenaarscorrespondentie
Het RKD beheert de belangrijkste kern van Mankes’ schriftelijke nalatenschap, waaronder zijn persoonlijke correspondentie aan zijn vriendin en latere echtgenote Annie Mankes-Zernike. Er bleef in Nederland geen andere omvangrijke kunstenaarscorrespondentie uit die jaren van dit niveau bewaard. De brieven documenteren een periode waarin nieuwe en meer moderne kunstopvattingen doorbreken en waarop ook Jan Mankes reageerde. Het betreft bovendien een tijdspanne waarin, mede door de omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog, in Nederland in kunstverenigingen en in de kunsthandel nieuwe initiatieven tot ontwikkeling kwamen. In deze uitzonderlijke brievenuitgave is te lezen hoe de kunstenaar, die reeds op 30-jarige leeftijd aan tuberculose overleed, zijn kunstenaarsblik en werkwijze vormde.

Jan Mankes een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920 is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Boersma-Adema Stichting, Ottema-Kingma Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting Charema, Fonds voor Geschiedenis en Kunst, Stichting Harten Fonds en de Stichting De Gijselaar-Hintzenfonds.

Jan de Lange (bezorgd en tekst inleiding), Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920, Waanders Uitgevers, Zwolle / RKD, Den Haag 2012, 768 p. ISBN 978 94 91196 35 5 Prijs: € 39,95 

Deze publicatie is alleen in de boekhandel nog verkrijgbaar als e-book.