Mainmenu

Het ritmus van de kunst

Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas 1922-1935
Deze publicatie omvat alle 148 brieven en prentbriefkaarten, en documenten zoals foto’s en knipsels, die de schilder Bram van Velde (1895-1981) aan zijn Nederlandse mecenas Eduard Kramers (1861-1949) en zijn zoon Wijnand Kramers (1893-1975) verstuurde. Daarnaast bevat het alle bewaard gebleven doorslagen, concepten en fragmenten van de antwoordbrieven, die zich bevinden in het Archief Eduard H. en Wijnand Kramers in de collectie Archieven. ‘Ieder stuk is eigenlijk een zelfportret’, schreef Bram van Velde in juni 1928 aan Eduard Kramers. De bewaard gebleven brieven zijn dat evenzeer. Deze niet eerder gepubliceerde correspondentie vormt een belangrijk tijdsdocument en geeft tegelijkertijd de contour aan van het expressionistisch kunstenaarschap dat Van Velde in deze jaren voor ogen stond.

Anita Hopmans en Erik Slagter (bezorging), Het ritmus van de kunst’. Brieven van Bram van Velde aan zijn mecenas, 1922-1935
Uitgeverij Thoth, Bussum 2006 Paberback met flappen / 17 x 24 cm \ 240 pagina’s met 60 illustraties
ISBN 90-6868-433-7 Prijs: € 19.90

De publicatie is verkrijgbaar via onze webshop.

Eind april 1922 vertrekt Bram van Velde Nederland. Op enkele bezoeken na zal hij niet meer naar zijn thuisland terugkeren. In deze periode, van begin jaren ’20 tot midden ’30, voorziet Eduard Kramers, in de vorm van tweewekelijkse of maandelijkse toelagen, Bram van Velde in zijn levensonderhoud en in de kosten van zijn schildersbenodigdheden. In de regelmatig aan Kramers toegezonden brieven en briefkaarten, houdt de schilder zijn mecenas op de hoogte van zijn vorderingen, zijn nieuwste contacten, laatste werken en opvattingen over nieuwe kunst. Dit draagt Bram van Velde in de hier bezorgde brieven op tal van manieren uit. De tot dusver vrij onbekende, vroege expressionistische periode van Bram van Velde boeit door het fundament aan opvattingen dat toen is gelegd en dat ook de overgang naar zijn latere abstracte kunst begrijpelijker maakt.

 

 

Bram van de Velde in RKD Images

Bram van Velde
Ruiter te paard in landschap
Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal
Bram van Velde
Portret van Abraham Gerardus van Velde (1895-1981)
Whereabouts unknown
Bram van Velde
Portret van Abraham Gerardus van Velde (1895-1981)
Christie's Amsterdam 1999-12-01, nr. 60
Bram van Velde
Portret van Abraham Gerardus van Velde (1895-1981)
Mak van Waay 1973-05, nr. 228
Bram van Velde
Portret van Abraham Gerardus van Velde (1895-1981)
Mak van Waay 1973-05, nr. 229
Bekijk hier alle 10 beelden

Informatie