Mainmenu

Willem Bastiaan Tholen: 'Holland's unique artist'

februari 2020 - december 2020

Vanaf 6 februari is bij het RKD een presentatie te zien over kunstenaar Willem Bastiaan Tholen (1860-1931). Aan de hand van stukken uit de collectie van het RKD is te zien hoe de verspreiding en verkoop van Tholens schilderijen aan het einde van de negentiende eeuw in zijn werk ging.


Haagse School

In de traditie van de Haagse School neemt Willem Bastiaan Tholen aanvankelijk het Nederlandse landschap als onderwerp van zijn werk. Maar in plaats van het grijze en bruine palet dat kenmerkend is voor de schilders van de Haagse School, schildert Tholen zijn polderlandschappen, herfstige boslandschappen en zandafgravingen in frisse en heldere kleuren. Later kiest hij ook stadsscènes uit Den Haag, zoals een buurtpraatje in een smalle straat, tot onderwerp van zijn schilderijen. Hij maakt hierbij gebruik van opvallende afsnijdingen in zijn composities. Daarmee geeft hij een nieuwe blik op alledaagse onderwerpen.


Internationale bekendheid

Nationaal en internationaal was Tholen een bekend kunstenaar. Kunsthandelaren in Engeland, Schotland en Canada organiseerden tentoonstellingen van zijn werk. Tholen werd bij het publiek aangeprezen als 'Holland's unique artist'. Aan de hand van brieven, foto's en andere objecten uit de eigen collectie laat het RKD zien hoe de verspreiding en verkoop van Tholens schilderijen en aquarellen in zijn werk ging. Met welke handelaren deed Tholen zaken? En wie kocht zijn kunstwerken?

Die tentoonstellingen trekken ook de aandacht van enkele kunstcritici, zoals G.H. Marius en Albert Plasschaert, die over het werk van Tholen schrijven. Met Plasschaert heeft Tholen persoonlijk contact. In Tholens brieven aan Plasschaert schrijft hij over het wel en wee van zijn werkzaamheden en zijn persoonlijke leven, zoals de slechte gezondheid van zijn vrouw maar ook de reizen die hij maakt met zijn eigen zeilboot de Eudia komen aan bod. Meerdere brieven van Tholen aan Plasschaert zijn te zien op de presentatie 'Holland's unique artist': de verkoop van het werk van W.B. Tholen (1860-1931) bij het RKD.


Meer Tholen

Deze presentatie sluit aan bij de overzichtstentoonstelling Willem Bastiaan Tholen (1860-1931): een gelukkige natuur die van 9 februari tot en met 31 mei te zien is in het Dordrechts Museum. Eerder was deze tentoonstelling te zien in de Fondation Custodia in Parijs.

Links: Zelfportret van Willem Bastiaan Tholen (1860-1931), privécollectie, foto RKD.
Midden: Brief van Willem Bastiaan Tholen aan Albert Plasschaert uit 1904, collectie RKD.
Rechts: Het atelier van Willem Bastiaan Tholen in de Kanaalvilla, te Scheveningen, collectie RKD.