Mainmenu

Overige webservices

Naast Explore biedt het RKD nog verschillende andere webservices aan. Deze kunnen zowel een ondersteuning vormen bij onderzoek als een zelfstandig karakter dragen.

Rembrandt Database: dit is een vrij toegankelijke Engelstalige website met onderzoeksmateriaal over schilderijen van en/of toegeschreven aan Rembrandt.

Art & Architecture Thesaurus (AAT): een gestructureerde termenlijst die als standaard dient voor het toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties

Iconclass: een meertalig onderwerps-classificatiesysteem voor de beschrijving en ontsluiting van afbeeldingen van kunstwerken en beeldmateriaal.

Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRvA): biedt een overzicht van Nederlandse vormgevingsarchieven. De database bevat gegevens over archieven van vormgevers, ontwerpbureaus, fabrikanten, designgaleries en ontwerpersverenigingen.

Open Search Artists: een webservice van het RKD voor applicatieontwikkelaars. Via dit systeem worden betrouwbare biografische gegevens over Nederlandse kunstenaars beschikbaar gesteld om te gebruiken in bijvoorbeeld collectiemanagementsystemen, apps of webtoepassingen.