Mainmenu

Centraal Register Vormgevingsarchieven

Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) biedt een overzicht van Nederlandse vormgevingsarchieven. Het is een database met gegevens over archieven van vormgevers, ontwerpbureaus, fabrikanten, designgaleries en ontwerpersverenigingen. Het CRVa bevat momenteel ruim 1700 namen van vormgevers en bedrijven. Van circa 300 namen van archieven van nationaal en internationaal belang zijn er hoofdgegevens beschikbaar (volledige naam, jaartallen en specialisme). Een topcategorie van 40 archieven is via een volledige basisregistratie uitgebreider beschreven. In het CRVa kunt u gegevens vinden over de globale inhoud, de omvang, de datering en de verblijfplaats van archieven. De korte inhoudelijke beschrijving is met trefwoorden doorzoekbaar. De hierin geregistreerde archieven kunnen zich bevinden bij diverse erfgoedinstellingen of bij particulieren. Waar mogelijk wordt verwezen naar online inventarissen bij de betreffende instelling.

Informatie: info@rkd.nl