Mainmenu

Iconclass

Iconclass is een meertalig iconografisch classificatiesysteem dat internationaal wordt gebruikt binnen musea en andere erfgoedinstellingen voor de beschrijving en ontsluiting van afbeeldingen van kunstwerken, boekillustraties, reproducties en foto’s. Het RKD stelt de door Etienne Posthumus ontwikkelde Iconclass Browser ter beschikking en is verantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het Iconclass-systeem. Het RKD wil het gebruik van Iconclass in de erfgoedsector bevorderen, zowel in het Nederlandse taalgebied als daarbuiten. Daartoe worden samenwerkingsverbanden onderhouden. Het Iconclass systeem is toegankelijk via de Iconclass 2100 browser.

Toepassingen van Iconclass binnen het RKD
Binnen de digitale collecties wordt met name in Images gebruik gemaakt van Iconclass. Kunstwerken met een mythologisch of bijbels onderwerp worden in de regel met iconclass-codes aangeduid. In Explore kunt u kunstwerken vinden op Iconclass-codes. Daarnaast beschikt het RKD in de studiezaal over een collectie afbeeldingen die per onderwerpscode zijn gerangschikt, hier is ook de iconografische boekencollectie geordend volgens de Iconclass systematiek.

Informatie: iconclass@rkd.nl