Mainmenu

Kunsthandel Frans Buffa & Zonen 1790-1951

Verloren gewaand archief

In 2013 ontving het RKD met het verloren gewaande bedrijfsarchief van de kunsthandel Frans Buffa & Zonen een unieke bruikleen uit particulier bezit. Het archief bestaat uit correspondentie met kunstenaars, (kunst)handelaren en particulieren, en intekenboeken voor uitgegeven prenten uit de periode 1836-1940. Een bijzondere vondst die nieuwsgierig maakt naar meer. Uit onderzoek blijkt dat er nog vele documenten en andere archivalia in Nederlandse, Franse en Belgische archieven en musea bewaard zijn gebleven.


150 jaar lang handel in kunst

Vanaf het eind van de achttiende eeuw was Frans Buffa & Zonen een van de belangrijkste prenten- en schilderijenhandels van Nederland. Buffa verhandelde werken van de Haagse School zoals Jozef Israëls, J.H. Weissenbruch en de gebroeders Maris, en van schilders van de Franse Barbizon zoals Charles-François Daubigny. Ook Amsterdamse Impressionisten zoals George Hendrik Breitner en Isaac Israels en modernisten als Kees van Dongen, Jan Sluijters en Leo Gestel behoorden tot de stal.

De Amsterdamse kunsthandel handelde meer dan 150 jaar in prenten, schilderijen en grafiek. Er zijn weinig handelaren zo’n lange aaneengesloten periode actief geweest. Dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ekkart Fonds van de Vereniging Rembrandt, De Gijselaar-Hintzenfonds en de Stichting Gifted Art kan het RKD de archiefstukken en verhandelde kunstwerken weer samenbrengen.


Samenwerking Museum Singer Laren

Het RKD heeft in samenwerking met Museum Singer Laren het onderzoek naar Frans Buffa & Zonen verricht. Het onderzoek werd gedaan door Mayken Jonkman en Sylvia Alting van Geusau. In september 2016 was in Museum Singer Laren de tentoonstelling Kunsthandel Buffa 1790–1951 - Schoonheid te koop te zien. Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie van het RKD uitgebracht door Waanders Uitgevers.

Informatie