Mainmenu

Marks on Art: Sculpture

Merken op schilderijen, beeldhouwwerken en meubels 1300-1700

De afgelopen jaren heeft het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis samen met initiatiefnemers Seppe Roels (restaurator van polychrome beeldhouwkunst) en Marieke van Vlierden (kunsthistorica gespecialiseerd in Middeleeuwse beeldhouwkunst) gewerkt aan de ontwikkeling van de Marks on Art database. Deze nieuwe database, die op termijn online te raadplegen zal zijn, is bedoeld om allerhande merktekens die op beeldhouwwerken, meubels en op de achterzijden van paneelschilderijen zijn aan te treffen, in detail te ontsluiten. De Marks on Art database is gekoppeld aan RKDimages, waardoor straks zowel op merkteken als op kunstwerk kan worden gezocht.


Verschillende soorten merktekens

Naast de meer algemeen bekende signaturen, monogrammen, meestertekens, keurmerken en paneelmakersmerken, zullen in de Marks on Art database tevens merktekens van bijvoorbeeld handelaren en opdrachtgevers worden opgenomen, alsook werkbanksporen en stelmerken: positioneringsmerken die de plaats aangeven van een object in een groter geheel, zoals een retabel. Al deze merken, ontstaan of aangebracht tijdens het productieproces van het object, verschaffen unieke informatie over de maker, de datering en de plaats van vervaardiging van het object en/of over het transport en het verhandelen van materialen.


Volwaardig onderzoeksinstrument

Marks on Art: Sculpture behelst merktekens op Middeleeuwse beeldhouwkunst. Op initiatief van Marieke van Vlierden en Seppe Roels worden in de komende vier jaar beeldhouwwerken in een aantal vooraanstaande museale en particuliere collecties en in verschillende kerken binnen het Landschaftsverband Rheinland, onderzocht op het voorkomen van merktekens. De beeldhouwwerken en de bijbehorende merken worden nauwkeurig gefotografeerd en gedocumenteerd en opgenomen in RKDimages en de Marks on Art database.

Het RKD, de initiatiefnemers en de samenwerkende partners realiseren hiermee in de komende jaren een uniek onderzoeksinstrument.


Doet u mee?

Wanneer de huidige fase, die loopt tot 2023, is afgerond, betekent dat niet dat daarmee ook het project ten einde is gekomen. Het RKD en de initiatiefnemers willen daarna graag een vervolg geven aan het verder uitbouwen van de Marks on Art database, onder meer door samenwerking te zoeken met nieuwe partners.

Heeft u of beheert uw instelling een belangwekkende verzameling schilderijen, beeldhouwkunst of meubels waarop merktekens voorkomen? Beschikt u over aanvullende documentatie met betrekking tot merken op kunstwerken of wilt u financieel bijdragen aan (een deel van) dit project? Neem dan contact op via marksonart@rkd.nl


Partners


Clip

Clip gemaakt door Hans Peter Wessels voor Depot Boijmans Van Beuningen

Informatie