Mainmenu

De Kunstambachten in Leiden

Tussen 1475 en 1575 maakte het culturele leven in de stad Leiden een ongekend grote bloei door. In de Leidse archieven zijn relatief veel documenten bewaard gebleven over de groep actieve kunstenaars en ambachtslieden uit deze periode.


Project

In dit onderzoeksproject zijn alle archivalische vermeldingen betreffende de beoefenaars of producten van kunstambachten in deze periode ontsloten. De resultaten zijn online toegankelijk via RKDexcerpts. Dr. Jeremy Bangs en dr. Yvette Bruijnen verrichtten het onderzoek vanuit Erfgoed Leiden en Omstreken, de instelling waar de originele archiefstukken worden bewaard.

Het project werpt onder meer nieuw licht op de prentproductie van Lucas van Leyden (1494-1533). Er is een schat aan nieuwe biografische gegevens over de kunstenaars vrijgekomen, evenals een uniek overzicht van onder andere de stedelijke positie van kunstenaars, hun onderlinge samenwerking, de familiaire verbanden en hun relatie met opdrachtgevers.

Informatie