Mainmenu

De Kunstambachten in Leiden

Tussen 1475 en 1575 maakte het culturele leven in de stad Leiden een ongekend grote bloei door. In de Leidse archieven zijn relatief veel documenten bewaard gebleven over de groep actieve kunstenaars en ambachtslieden uit deze periode. In dit onderzoeksproject wordt de volledige ontsluiting van de archivalische vermeldingen in de Leidse archieven over de beoefenaars van kunstambachten in de periode 1475-1575 nagestreefd. De ontsloten resultaten worden zowel op de website van het RKD als van het Leids archief gepresenteerd. Dr. Jeremy Bangs en Dr. Yvette Bruijnen verrichten het onderzoek vanuit het Leidse archief (Erfgoed Leiden en Omstreken).

Het project werpt onder meer nieuw licht  op de prentproductie van Lucas van Leyden Er komt een schat aan nieuwe biografische gegevens over de kunstenaars vrij, evenals een uniek overzicht van onder andere de stedelijke positie van kunstenaars, hun onderlinge samenwerking, de familiaire verbanden en hun relatie met opdrachtgevers.

Informatie