Mainmenu

Mondriaan Editieproject

Piet Mondriaan (1872-1944) behoort tot de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij speelde een vooraanstaande rol in de internationale avant-garde en de ontwikkeling van realistische naar abstracte kunst. Zijn werk is voor velen een ijkpunt en inspiratiebron en heeft invloed gehad op tal van andere terreinen, zoals architectuur, mode en vormgeving. 

Brieven en geschriften
Mondriaan stuurde talrijke brieven, telegrammen en briefkaarten aan familieleden, kunstenaars, verzamelaars en vrienden, waarvan er circa 1.650 bewaard bleven. Ze bieden een nog grotendeels onbekende blik in het persoonlijke leven van de kunstenaar en vormen een onschatbare bron van informatie over zijn tijd, oeuvre, opvattingen en netwerk. Behalve brieven schreef Mondriaan ook tientallen artikelen, waarin hij zijn vooruitstrevende ideeën en artistieke idealen verwoordde. Ze verschenen in avant-gardetijdschriften in Europa en de Verenigde Staten, waaronder De StijlABC Beiträge zum BauenCercle et Carré en Transition. In zijn nalatenschap bevinden zich bovendien nog ongepubliceerde teksten.

Online publicatie
Het Mondriaan Editieproject streeft naar online publicatie van de complete correspondentie en alle (theoretische) geschriften van Piet Mondriaan, in hun oorspronkelijke versie en in Engelse vertaling. Alle teksten worden geannoteerd en geïllustreerd. Mondriaans oeuvre wordt – parallel aan het Mondriaan Editieproject – ontsloten via Images.

Het Mondriaan Editieproject is een samenwerking van het RKD en Huygens ING, met partners in binnen- en buitenland, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Gieskes Strijbis Fonds en de International Music and Art Foundation. Kijk voor meer informatie op www.mondrianpapers.org.


Mondriaan in RKD Images

Piet Mondriaan
Zelfportret (verso) , 1913
The Hague, Gemeentemuseum Den Haag, inv./cat.nr. T 126-1971 / 0320969
Piet Mondriaan
Portret van Jan Coenraad Holtzappel (1868-1948) , ca. 1900-1901
Private collection
Piet Mondriaan
Portret van Reinder Jacobus Nicolaas Solkamans (1866-1954) , ca. 1900
Sotheby's (London (England)) 1974-12-05, nr. 343
Piet Mondriaan
Portret van de dochters van Jan Coenraad Holtzappel (1868-1948) , ca. 1900
Private collection
Piet Mondriaan
Chrysanthemums (authentiek) , ca. 1899-1900
Sotheby's (Amsterdam) 2006-05-23, nr. 18
Bekijk hier alle 1.488 beelden

Informatie