Mainmenu

Bijzonder klein drukwerk

Het RKD bezit de grootste verzameling klein drukwerk op het gebied van de beeldende kunsten in Nederland. De collectie bevat uitnodigingen voor tentoonstellingen, brochures, boekaankondigingen, gelegenheidsdrukwerk, affiches etcetera. Niet alleen vormt het materiaal een rijke bron, ook geeft het een beeld van de ontwikkelingen in de Nederlandse kunstwereld in de periode c. 1800-1950.  Op dit moment werkt het RKD aan de digitale conservering en ontsluiting van de collectie Bijzonder Klein Drukwerk uit de periode 1800-1960, afkomstig uit de collectie Persdocumentatie. Dankzij een subsidie van Metamorfoze wordt dit materiaal waar nodig gerestaureerd en vervolgens gedigitaliseerd. De scans zullen naar verwachting eind 2017 online geraadpleegd kunnen worden via Excerpts.

Informatie