Mainmenu

Het gezicht van de negentiende eeuw

Wie onderzoek doet naar een aspect uit het kunstleven in Nederland in de negentiende eeuw kan niet om de Tentoonstellingen van Levende Meesters heen. Vanaf 1808 tot 1917 werden deze groots opgezette tentoonstellingen jaarlijks in diverse grote steden georganiseerd.


Nederlandse Salon

Voor die tijd kende ons land geen exposities die voor een zo’n breed publiek werden georganiseerd. Bijna alle eigentijdse Nederlandse kunstenaars exposeerden er hun werk. Vanaf 1840 waren ook buitenlandse kunstenaars welkom. Deze 'Nederlandse Salon' bood kunstenaars een belangrijk podium waar kunst, kunstenaars, liefhebbers, verzamelaars, handelaren en kunstcritici samenkwamen.


Gedigitaliseerde catalogi

Bij de tentoonstellingen verschenen catalogi met beschrijvingen van de geëxposeerde werk. Vanaf 2014 heeft het RKD zoveel mogelijk catalogi bij elkaar gebracht en met steun van Metamorfoze geconserveerd en gedigitaliseerd. Daarmee is deze belangrijke bron vanaf nu voor iedereen te raadplegen en worden de kwetsbare gedrukte catalogi behoed voor verder verval. De gedigitaliseerde catalogi, afkomstig uit talrijke bibliotheken, musea en erfgoedinstellingen, zijn te raadplegen in RKDlibrary.


Ontsluiting in Excerpts

In RKDexcerpts worden de catalogi verder ontsloten, zodat ook op kunstwerk, kunstenaar of bijvoorbeeld onderwerp kan worden gezocht. Het RKD heeft hiervoor de inhoud van CADENS (Dutch Exhibitions in the Nineteenth-Century) over kunnen nemen.

Informatie