Mainmenu

Max J. Friedländer

In 1958 werd het omvangrijke fotoarchief van de Duitse kunsthistoricus Max J. Friedländer (1867-1958) aan het RKD gelegateerd. Het bevat duizenden foto’s en reproducties, waaronder circa 15.000 foto's en reproducties van vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderijen uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Bijzonder aan dit materiaal is dat Friedländer het in veel gevallen voorzag van notities. Deze aantekeningen hebben betrekking op bijvoorbeeld de toeschrijving, de herkomst of de staat van het schilderij en worden door middel van transcripties eveneens ontsloten.

Raadplegen van beeldmateriaal
Het beeldmateriaal over de Noord- en Zuid-Nederlandse schilderkunst uit de vijftiende en zestiende eeuw is reeds voor een aanzienlijk deel ontsloten in Images en te vinden via Friedländer-project. De originele foto’s en reproducties zijn in een apart archief ondergebracht en op afspraak te raadplegen. Daarnaast bezit het RKD foto’s met expertises van Friedländer. Deze foto’s hebben doorgaans geen deel uitgemaakt van Friedländers fotoarchief, maar zijn via andere wegen bij het RKD terechtgekomen. Deze foto’s, zowel de voor- als de achterzijden, zijn eveneens in Images ontsloten en te vinden via Friedländer-project: fotodocumentatie met expertises M.J. Friedländer.  De originele foto’s zijn in een apart archief ondergebracht en  op afspraak te raadplegen (zie Onderzoek doen). 

Informatie