Mainmenu

Retour de Paris

In Retour de Paris staat de internationale artistieke uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk centraal in de periode 1789-1914. Nederlandse kunstenaars keken veel verder dan de toenmalige landsgrenzen en lieten zich inspireren door hun buitenlandse collega's – die op hun beurt weer werden beïnvloed door de kunstwerken van de Nederlanders.


Deze dialoog wordt belicht aan de hand van verschillende Nederlandse kunstenaars die voor kortere of langere tijd naar Parijs reisden. Het project laat zien hoe deze uitwisseling tot stand kwam en wat het resultaat was van deze wisselwerking voor de ontwikkeling van Nederlandse en Franse kunst.


Nederlandse kunstenaars in Parijs 

Nederlandse kunstenaars reisden naar Parijs omdat daar de beste kunstopleidingen en tentoonstellingsmogelijkheden waren. In de loop van de negentiende eeuw vestigden er zich bovendien steeds meer kunsthandelaren met een internationaal netwerk. Bovendien werden Nederlandse – en buitenlandse – kunstenaars aangetrokken door de eigentijdse Franse kunst. Als een magneet trok Parijs (jonge) kunstenaars van heinde en verre aan. Zij vestigden zich in de regel bij elkaar in de buurt en ontmoetten elkaar dagelijks in de ateliers en bruisende cafés. In dit uitdagende kunstklimaat lieten kunstenaars lieten zich maar wat graag onderdompelen.


Tentoonstellingen

In het najaar van 2017 werd het onderzoek als tentoonstelling gepresenteerd in het Van Gogh Museum Amsterdam en het Petit Palais in Parijs. Bij de tentoonstellingen verscheen een uitgebreide publicatie.

Informatie