Mainmenu

Zilver Top 100

Collectie Zilverarchieven

Bij de collectie Archieven is sinds 2009 een bijzondere kerncollectie ontstaan van tien archieven van zilverfabrikanten en edelsmeden: N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer, Van Kempen Stichting, Christa Ehrlich, As Bonebakker & Zoon, Wed. H. Helweg & Zoon, Frans Zwollo senior, Frans Zwollo junior, Paul Zwollo, An Zwollo en Stichting Zilver in Beweging. Het unieke archiefmateriaal, waarin zich, naast handschriftelijk materiaal, o.a. duizenden ontwerp- en presentatietekeningen en foto's bevinden, heeft betrekking op de negentiende en twintigste eeuw. Deze collectie zilverarchieven biedt de mogelijkheid om een zo compleet mogelijk overzicht van de Nederlandse edelsmeedkunst te kunnen aanbieden aan onderzoekers, musea, publicisten en een geïnteresseerd publiek.


Doelstelling Project

Gezien het volume (> 100 meter), het bijzondere karakter en het belang van deze zilverarchieven is besloten om na het digitaal toegankelijk maken van de inventarissen (2009-2016) een verdiepingsfase uit te voeren en tevens een onderzoeksfase te starten. Daarvoor is samenwerking gezocht met het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, waar zich een grote collectie zilveren objecten bevindt van Van Kempen & Begeer. Uitgangspunt voor het project is een selectie van 'Top 100' objecten uit deze museale collectie, gekoppeld aan een aantal onderzoeksthema’s dat aansluit bij de doelgroepen van het museum.


Verdieping zoekmogelijkheden

Door middel van het toekennen van zoektermen (tags) aan de gedigitaliseerde archiefstukken zal een verdiepte ontsluiting worden gerealiseerd: de 'Top 100' objecten, die alle zijn ingevoerd in RKDImages, worden verbonden met bijvoorbeeld ontwerp- en presentatietekeningen, contemporaine foto's en catalogi. Er worden niet alleen dwarsverbanden tussen de zilverarchieven in de database RKDArchives gelegd, maar er worden tevens verbindingen gemaakt met kunstenaars of vormgevers in de database RKDArtists&.


Digitale publicatie

Daarnaast werd in 2018 een publieksgerichte, digitale publicatie beoogd in RKD Studies. Verhalende teksten over de Top 100 objecten – bijvoorbeeld over stijl en techniek, gebruik, vormgever en/of fabrikant, opdrachtsituatie – worden ondersteund door representatieve archiefstukken. Deze variabel inzetbare, digitale publicatie is via RKD Studies raadpleegbaar en wordt tevens door het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven voor educatieve doeleinden gebruikt.

 

Zilver Top 100

Carel Joseph Anton Begeer en Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen Begeer & Vos N.V.
Tafelcouvert, model 1067 'Piet Hein' , ca. 1934-1937
Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, inv./cat.nr. 13952.01=02; 01 = spoon, 02 = fork
Carel Joseph Anton Begeer en Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen Begeer & Vos N.V.
Tafelmes, model 1067 'Piet Hein' , ca. 1934-1937
Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, inv./cat.nr. 13953
Carel Joseph Anton Begeer en Koninklijke Nederlandsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen Begeer & Vos N.V.
Vleesdienvork, model 1067 'Piet Hein' , ca. 1934-1940
Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, inv./cat.nr. 13967
Jan Eisenloeffel en Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Juweelen Zilverwerken en Penningen van C.J. Begeer N.V.
Vleesvork , 1906
Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, inv./cat.nr. 11114.01=02
Jan Eisenloeffel en Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Juweelen Zilverwerken en Penningen van C.J. Begeer N.V.
Morellenlepel , 1905
Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, inv./cat.nr. 11112
Bekijk hier alle 101 beelden

Informatie