Mainmenu

Archief Sybren Valkema

Eind 2012 honoreerde de Adviescommissie van Bureau Metamorfoze de aanvraag voor het conserveren en aansluitend digitaliseren van het omvangrijke archief van Sybren Valkema (1916-1996). Dit archief vormt de kern van de collectie glasarchieven van het RKD en is nationaal en internationaal van belang. Inhoudelijk en qua omvang is het archief het meest representatieve en illustratieve voor de geschiedenis van de Nederlandse glaskunst.


Sybren Valkema

Valkema was op uitnodiging van Andries Copier leraar esthetische vorming aan de Glasschool Leerdam en als docent en later adjunct-directeur verbonden aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (later de Gerrit Rietveld Academie). Hier bouwde hij in 1965 de eerste studioglas-oven van Nederland en opende er een glasatelier. Dit was de eerste glasafdeling met heet glas (de zogenoemde Werkgroep Glas) binnen het Europese kunstacademie-onderwijs.

Door zijn bemoeienis met het glasonderwijs en glaskunst in het algemeen, legde Valkema de basis voor de verdere ontwikkeling van de glaskunst in Nederland en daarbuiten. De combinatie van onderwijs en bedrijfsleven, zoals voor de Glasfabriek Leerdam, en zijn aandacht voor de technische ontwikkeling van het kunstglas en het vak glasontwerpen (waarvoor hij wezenlijke documentatie bijeenbracht en systematisch bewaarde), maakt het archief van Sybren Valkema tot een uitzonderlijke bron van kennis en gegevens over de ontwikkeling van glas als beeldend materiaal in de vorige eeuw.

Het RKD ontving voor de verdiepte ontsluiting van het archief geldelijke steun van The Corning Museum of Glass (New York State, USA), wereldwijd de belangrijkste instelling op glasgebied en beheerder van 's werelds grootste glascollectie en enkele representatieve archieven op het gebied van glas. Het museum adviseerde ook bij de selectie van het Archief Sybren Valkema als kernarchief op het gebied van glas en glastechnieken.

Fotografie: Anna Carlgren

Informatie