Mainmenu

Digitalisering kunsthandelarchieven 1850-1950

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft de conservering en digitalisering van zeven belangrijke kunsthandelarchieven uit de periode tussen 1850 en 1950 afgerond, dankzij subsidie van het landelijk conserveringsprogramma Metamorfoze. Hierdoor is bijna dertig meter archief geconserveerd en zijn ruim 230.000 pagina's gedigitaliseerd.


Digitalisering kunsthandelarchieven (1850-1950)

Het betreft de archieven van de Bachstitz Gallery, Kunsthandel J.H. de Bois, Goupil & Cie., Kunsthandel Huinck en Scherjon, Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, Kunsthandel Sala & Zonen en Firma E.J. van Wisselingh & Co. Het zijn kunsthandels uit Leiden, Amsterdam, Haarlem en Den Haag die nationaal en internationaal een vooraanstaande positie innamen.

De archieven bevatten onder andere in- en verkoopadministratie, zakagenda's en adresboekjes (die meer inzicht geven in het netwerk van de kunsthandelaar), tentoonstellingscatalogi en correspondentie tussen kunsthandelaars, kunstenaars, klanten (verzamelaars) en collega-kunsthandelaren, en kopieboeken. Deze boeken bevatten kopieën van uitgegane brieven en zijn door hun kwetsbaarheid vaak nog onvoldoende gebruikt voor onderzoek. Het Haagse deel van het archief van Sala & Zonen en het archief van Van Wisselingh & Co. bevatten heel veel kopieboeken, die door dit project nu niet langer fysiek geraadpleegd hoeven worden, maar online beschikbaar zijn voor onderzoek. Tenslotte is, vooral bij Van Wisselingh & Co., beelddocumentatie van verhandelde of in commissie genomen kunstwerken in de archieven aanwezig.

Al met al vormen de archieven een belangrijke bron voor het onderzoek naar de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse kunstmarkt en het netwerk van kunstenaars, verzamelaars, en handelaren.

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis wil ook graag het Van Gogh Museum en Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) bedanken voor hun bereidheid om de respectievelijke archieven van Huinck & Scherjon en Sala & Zonen deel te laten nemen in dit project.

Onderstaande archieven zijn niet langer in te zien op onze studiezaal maar online raadpleegbaar:

Informatie