Mainmenu

Digitalisering kunsthandelarchieven (1850-1950)

Het RKD gaat in het kader van het digitaliseringsprogramma Metamorfoze een aantal belangrijke archieven digitaliseren. Uit de 65 kunsthandelarchieven die het RKD beheert, hebben we een selectie van zeven gemaakt voor dit Metamorfoze-project: Bachstitz Gallery, Kunsthandel J.H. de Bois, Goupil&Cie., Kunsthandel Huinck en Scherjon, Kunsthandel G.J. Nieuwenhuizen Segaar, Kunsthandel Sala & Zonen en Firma E.J. van Wisselingh & Co. Het zijn kunsthandels uit Leiden, Amsterdam, Haarlem en Den Haag die nationaal en internationaal een vooraanstaande positie innamen. 

De archieven bevatten kasboeken, journalen, fichekaarten, tentoonstellingscatalogi en in- en verkoopboeken met de financiële verantwoording van de kunsthandels. Er is correspondentie tussen kunsthandelaars, kunstenaars, klanten (verzamelaars) en collega-kunsthandelaren. Bewaard gebleven zakagenda’s en adresboekjes laten meer zien over het netwerk van de kunsthandelaar. Ook is, vooral bij Van Wisselingh & Co, beelddocumentatie van verhandelde of in commissie genomen kunstwerken in de archieven aanwezig. Bijzonder is de samenwerking met het Van Gogh Museum en Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) voor de respectievelijke archieven van Huinck&Scherjon en Sala & Zonen.

Onderstaande geselecteerde archieven zijn in verband met voorbereidende werkzaamheden niet meer raadpleegbaar op onze leeszaal. Na conservering en digitalisering zijn deze archieven online raadpleegbaar via RKDarchives.

  • Firma E.J. van Wisselingh & Co. 
  • Goupil&Cie 
  • Sala en Zonen 
  • Bachstitz Gallery                                         
  • G.J. Nieuwenhuizen Segaar 
  • J.H. de Bois
  • P.C. Eilers jr. en Pieter Eilers

Informatie