Mainmenu

Gerson Digital: Italy

Gerson Digital: Italy is een onderzoeksproject over de culturele uitwisseling tussen de Nederlanden en Italië tussen 1500 en 1800. Het maakt onderdeel uit van het programma Gerson Digital dat het RKD in 2013 lanceerde.


Horst Gerson

Uitgangspunt van het programma is de baanbrekende publicatie van Horst Gerson (1907-1978), Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (Amsterdam 1983, ed. princ. Haarlem 1942), waarin de verspreiding en navolging van Hollandse schilderkunst in Europa per land wordt behandeld.

De culturele uitwisseling tussen de Nederlanden en Italië begon al vroeg en was van groot belang voor de artistieke ontwikkeling in beide landen. Een reis naar Italië werd in het Noorden gezien als passende afsluiting van de leertijd, al werd hier in de zeventiende eeuw ook mee gebroken, met Rembrandt en Jan Lievens als bekendste voorbeeld. Echter, ook Rembrandt liet zich zichtbaar beïnvloeden door meesters als Rafaël en Titiaan, terwijl zijn kunst zeer begeerd werd door Italiaanse verzamelaars.


Gerson Digital: Italy

Gerson Digital: Italy brengt de carrières en routes in kaart van Hollandse en Vlaamse kunstenaars die werkten aan de Italiaanse hoven en in de belangrijkste steden, evenals die van Italiaanse kunstenaars en gezellen die in de Nederlanden actief waren. Het onderzoek richt zich ook op de rol die opdrachtgevers, verzamelaars en handelaren speelden bij het bestellen, kopen en verkopen van Hollandse en Vlaamse schilderijen, tekeningen, prenten, tapijten, glasvensters en beeldhouwwerken, zowel in de Nederlanden als in Italië. Doordat vele werken van Nederlanders in Italië achterbleven, kwamen Italiaanse kunstenaars met de Nederlanden in aanraking en zij vertaalden, soms vele jaren later, de Nederlandse beeldtaal in hun eigen werken. Het project integreert verschillende onderzoeksterreinen, zoals sociale en economische kunstgeschiedenis, stijl- en smaakgeschiedenis, evenals kennerschap.

Het RKD werkt samen met het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence (NIKI) aan de peer-reviewed publicatie Gerson Digital: Italy. Deze werd gepresenteerd op het jaarlijkse NIKI-symposium, dat op 12 december 2019 op het RKD plaatsvond.

Informatie